We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Офисната сграда на LKW WALTER при здрач

Фирмена информация

LKW WALTER - водещата транспортна организация в превозите на комплектни товари в Европа

 • Австрийско частно предприятие (100 % семейна собственост)
 • Основана през 1924 г.
 • От 1986 г. носител на австрийския държавен герб - отличие за особени заслуги в сферата на икономиката
 • 1 650 служители
 • Над 1 700 000 комплектни товара на година
 • 15 млн. евро дялов капитал на акционерното дружество
 • Годишен оборот за 2022/2023 г.: 2,79 млрд. евро
 • Първокласна оценка на платежоспособността от международни агенции за кредитен рейтинг:
  DB (№ 30-040-4043): 5A1
  Creditreform (№ 911.0032016): индекс на платежоспособност 100
  KSV1870 (№ 80386): рейтинг 153
Група хора в офиса на LKW WALTER

Нашите корпоративни принципи

 • Финансиране от реализирания паричен поток без банкови кредити
 • Кооперативен стил на ръководене с възможно най-голяма лична отговорност
 • Децентрализирана организация в профитни центрове
 • Поощряване на работата в екипи
 • Най-висша цел на предприятието са доволните клиенти и служители
 • Постоянна иновативна адаптация към икономическото развитие
 • Пазарен лидер чрез концентрация върху основния бизнес:
 •         Транспорт на комплектни товари в цяла Европа "под един покрив"