We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Manažér prepravy odovzdáva našu príručku pre vodičov

Predpoklady

Profitujte teraz aj Vy z možností nasadenia, istôt a výhod od LKW WALTER! Pre spoločnú a úspešnú spoluprácu potrebujete vhodné vozidlá a tiež musíte akceptovať určité pravidlá, ktoré označujeme ako „Pravidlá spolupráce“. Pretože iba tak dokážeme zabezpečiť a neustále zlepšovať naše vysoké nároky na kvalitu.

Vozidlá pre cestnú kamiónovú prepravu

Aby ste sa aj Vy mohli stať partnerom v rámci flotily LKW WALTER, musia spĺňať Vaše vozidlá určité predpoklady.
Vozidlá pre cestnú kamiónovú prepravu

PREDPOKLADY

 

 • ťahač s Euro 5 alebo novšou triedou motora
 • štandardný náves (d/š/v): min. 13,60 m / 2,45 m / 2,60 m
 • mega náves (d/š/v): min. 13,60 m / 2,45 m / 3,00 m
 • min. 33 Euro-paletových miest a 25 ton úžitková hmotnosť
 • lokalizačný telematický systém GPS (dá sa voliteľne získať prostredníctvom LKW WALTER)
 • osobné ochranné pracovné pomôcky pre jazdný personál
Na vybraných trasách využijeme aj Vaše veľkoobjemové návesy, prívesové súpravy a skriňové návesy.

Vozidlá určené na ťahanie návesov (Trailer-Trucking)

Aby ste sa aj Vy mohli stať partnerom pre trucking našich žeriavom zdvíhateľných návesov alebo našich výmenných nadstavieb, musia Vaše vozidlá spĺňať nasledujúce predpoklady
Vozidlá určené na ťahanie návesov (Trailer-Trucking)

PREDPOKLADY

 

 • ťahač s Euro 5 alebo novšou triedou motora
 • splnenie zákonných predpokladov pre národnú kombinovanú dopravu
 • lokalizačný telematický systém GPS (dá sa voliteľne získať prostredníctvom LKW WALTER)
 • osobné ochranné pracovné pomôcky pre jazdný personál
Veríme v dlhodobé partnerstvo

Veríme v dlhodobé partnerstvo

Veríme v dlhodobé partnerstvo

Čo od Vás očakávame my a naši zákazníci?

Vašou registráciou ako prepravný partner akceptujete a súhlasíte s podnikovou filozofiou LKW WALTER. V podstate je založená na optimálnom splnení požiadaviek našich zákazníkov a na neustálom zlepšovaní našich služieb.

Predpokladáme, že sa vysoká úroveň kvality firmy LKW WALTER zhoduje aj s Vašimi vlastnými nárokmi. Preto bude splnenie nasledujúcich kritérií pre Vás samozrejmosťou:

 

 • Dodržiavanie našich „Pravidiel spolupráce“
 • Profesionálne vystupovanie pred zákazníkom
 • Poskytovanie technicky bezchybných a čistých vozidiel
 • Nasadenie dobre vyškolených a korektne vystupujúcich vodičiek a vodičov

Tešíme sa na spoluprácu!

Potrebné dokumenty

 

 • Kompletne vyplnené „Pravidlá spolupráce“ (po registrácii ich obdržíte e-mailom)
 • Vašu licenciu/koncesiu EÚ – živnostenské oprávnenie
 • Kópiu Vašej poistnej zmluvy CMR

Stať sa teraz partnerom

Využite aj Vy istoty a výhody spoločnosti LKW WALTER.