We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Manažér prepravy odovzdáva našu príručku pre vodičov

Predpoklady

Profitujte teraz aj Vy z možností nasadenia, istôt a výhod od LKW WALTER! Pre spoločnú a úspešnú spoluprácu potrebujete vhodné vozidlá a tiež musíte akceptovať určité pravidlá, ktoré označujeme ako „Pravidlá spolupráce“. Pretože iba tak dokážeme zabezpečiť a neustále zlepšovať naše vysoké nároky na kvalitu.

Vozidlá pre cestnú kamiónovú prepravu

Aby ste sa aj Vy ako náš partner mohli stať súčasťou flotily LKW WALTER, musia Vaše vozidlá spĺňať nasledujúce predpoklady:
Vozidlá pre cestnú kamiónovú prepravu

PREDPOKLADY

 

 • Ťahač s Euro 6 alebo s alternatívnou, ekologickou technológiou pohonu
 • Štandardný náves (d/š/v): min. 13,60 m / 2,45 m / 2,60 m
 • Mega náves (d/š/v): min. 13,60 m / 2,45 m / 3,00 m
 • min. 33 Euro-paletových miest a úžitková hmotnosť 25 t
 • Lokalizačný telematický systém GPS (dá sa voliteľne získať prostredníctvom LKW WALTER)
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre vodičov

Na vybraných trasách využívame aj nasledovné vozidlá a návesy:

 

 • Veľkoobjemová súprava
 • Skriňový náves
 • Frigo náves

Vozidlá určené na ťahanie návesov (Trailer-Trucking)

Aby ste sa mohli stať partnerom v truckingu našich žeriavom manipulovateľných návesov alebo našich výmenných nadstavieb, musia Vaše vozidlá spĺňať nasledujúce predpoklady:

Vozidlá určené na ťahanie návesov (Trailer-Trucking)

PREDPOKLADY

 

 • Ťahač s Euro 6 alebo s alternatívnou, ekologickou technológiou pohonu
 • Lokalizačný telematický systém GPS (dá sa voliteľne získať prostredníctvom LKW WALTER)
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre vodičov

Čo vyznačuje prepravného partnera spoločnosti LKW WALTER?

Spoločne s našimi prepravnými partnermi sa spoločnými akciami a iniciatívami staráme o trvalo vysokú úroveň kvality. Aby ste si vedeli vytvoriť obraz, tu Vám ukážeme výpis z nášho štandardu kvality:

 

 • Naši prepravní partneri pracujú podľa „Pravidiel spolupráce“ (PS)
 • Naši prepravní partneri sa starajú o profesionálne vystupovanie voči zákazníkom
 • Naši prepravní partneri používajú bez výnimky technicky bezchybné a čisté vozidlá

Spustite teraz náš rýchly onboarding!

Prostredníctvom nášho nového a moderného procesu onboardingu sa môžete v krátkom čase a online stať prepravným partnerom spoločnosti LKW WALTER. V ďalšom kroku sa dozviete všetko dôležité o potrebnej dokumentácii a o procese.