We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Укрепване на товара- LKW WALTER
Информация септември 2019

Укрепване на товара - съвети

Ефективното укрепване на товара зависи от вида на товара и започва с правилната, съобразена с транспорта опаковка, натоварването, разполагането и укрепването на стоката. Само добре опакованата и правилно разположена стока може да бъде укрепена и превозена без опасност за пътното движение и за сигурното й транспортиране. Съвместно с DEKRA, LKW WALTER обобщи продробно и разбираемо основните принципи при укрепване на товара.

След успешна регистрация на Ваше разположение са множество информации и видео материали по следните теми.

 

  • Методи за укрепване на товара
  • Физически принципи при укрепването на товара
  • Укрепващи колани и помощни средства за укрепване на товара
  • Отговорности при укрепване на товара
  • Стандарти за укрепване на товара

 

Тук ще добиете предварителна представа за нашите видео материали:

 

Регистрирайте се сега и научете повече!

Допълнителна информация по темата "Укрепване на товара" е достъпна само за регистрирани партньори. Регистрирайте се още днес и спечелете от многобройните предимства от съвместната работа с нас!