We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Chemie

Chemische transporten - Hoge veiligheidsnormen voor uw transporten

Hecht u bij elke transport grote waarde aan betrouwbaarheid? Dan zoekt u beslist een partner die, onafhankelijk van het transportvolume, zowel kwaliteit als veiligheid en milieuvriendelijkheid op het hoogste niveau biedt. Met LKW WALTER hebt u deze partner gevonden.

 

De supply chain van de chemische industrie is zeer complex. Ze gaat van het veredelen van grondstoffen tot het klare product. Binnen deze toeleverketen heeft LKW WALTER zich gespecialiseerd in het vervoeren van verpakte polymeren zoals PE, PP of PET.

Elk jaar organiseren wij voor de chemische industrie meer dan 325.000 complete vrachtwagenladingen.

7 goede redenen voor onze samenwerking

 • LKW WALTER voert, onafhankelijk van de locatie van uw onderneming, transporten uit in heel Europa, Rusland, Centraal-Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

   

  Als het gaat om de aspecten veiligheid en betrouwbaarheid, is de keuze van de juiste transportorganisatie nog belangrijker. Net zo hoog liggen onze eigen kwaliteitseisen in deze twee gebieden. Daarom kunt u bij LKW WALTER altijd vertrouwen op stabiele veiligheidsstandaards bij internationale transporten.

   

  Met meer dan 15.000 vrachtwagens vervoeren wij volgens uw aanwijzingen uw ladingen in heel Europa, Rusland, Centraal-Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.


  Producten en diensten

 • Onze transportoplossingen zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Reken met maximale flexibiliteit en optimale looptijd.

   

  Bij snelle veranderingen moet snel, eenvoudig en betrouwbaar gereageerd worden. Dankzij onze jarenlange ervaring met transporten voor de chemische industrie kunnen wij precies dat. Concreet biedt LKW WALTER voldoende laadcapaciteit op het juiste moment en op de juiste plaats aan. Onze medewerkers plannen voor u de snelste routes en zorgen voor een optimaal verloop van het transport.

 • Intermodaal transport

  Verantwoordelijk zijn voor het milieu is bij LKW WALTER al net zo zeer traditie als compromisloos afstemmen op klantbehoeften. Daarom gaan wij ook voortdurend door met het ontwikkelen van intermodaal transport spoor/weg en Short Sea/weg

   

  LKW WALTER is een van de pioniers in intermodaal verkeer en investeert sinds 1984 voortdurend in de uitbouw ervan. Tegenwoordig organiseren wij dagelijks meer dan 300 vertrekken op meer dan 250 short sea- en spoorwegroutes. Tegelijkertijd breiden wij ons Europabrede netwerk in gecombineerd vervoer uit. Aan de ene kant om de capaciteiten aan te passen aan de stijgende vraag. Aan de andere kant om aan onze hoge ecologische eisen te voldoen.

   

  Uw voordelen bij gecombineerd vervoer:

   

  • Laadgewicht tot 29 ton
  • Telematicasystemen op alle trailers
  • Geen files en rijverboden
  • Eenvoudige en veilige belading
  • Milieuvriendelijke transportoplossing


  Intermodaal transport

   

   

   

 • De best opgeleide chauffeurs

  Voor LKW WALTER werken uitsluitend chauffeurs die voldoen aan de SQAS-vereisten. Bij transporten voor de chemische industrie zitten uitsluitend professionals achter het stuur die ook volgens de BBS-richtlijnen opgeleid zijn.

   

  Het gebruik van getrainde en betrouwbare chauffeurs verbetert de kwaliteit en veiligheid van het transport. Daarom werken wij voor de chemische industrie uitsluitend samen met geselecteerde chauffeurs, die volgens de BBS-richtlijnen zijn opgeleid.

   

  Door observatie, actieve training en communicatie met de chauffeurs verbetert LKW WALTER voortdurend de veiligheid in het transport over de weg. Bij informatie- en trainingsdagen informeren wij regelmatig over ladingzekering en correct gedrag in het verkeer op de weg.

 • LKW WALTER ziet ecologische verantwoordelijkheid als een verplichting ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Daarom hebben wij het als belangrijk ondernemingsdoel gedefinieerd. Wij doen alles om het milieu zo min mogelijk te belasten.

   

  Onze activiteiten gaan ver boven het aanhouden van milieurelevante wetten en voorschriften. Met talrijke maatregelen lukt het ons voortdurend bij te dragen aan een verbetering van de milieubescherming.

   

  • LKW WALTER heeft zijn milieubeheer conform ISO 14001 laten certificeren.
  • "GREEN transport": Naast milieuvriendelijk equipment investeren wij voortdurend in de uitbreiding van het intermodaalvervoersnetwerk.
  • SHEQ-management: Het geïntegreerde managementsysteem vat de voortdurende verbetering op de gebieden veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit samen.
  • SQAS: LKW WALTER wordt volgens de normen van het Europese verbond voor de chemische industrie geëvalueerd.
  • LKW WALTER is lid van het initiatief "Responsible Care" voor duurzame economie.

   

  Sociale verantwoordelijkheid

 • Bij transporten kan niet elk gevaar voorzien worden. Maar met een proactief handelende partner zoals LKW WALTER kunnen de risico's geminimaliseerd worden. Onze getrainde medewerkers hebben voor elke situatie de juiste oplossing en hebben altijd alles onder controle.

   

  LKW WALTER ontwikkelt preventieve maatregelen voor de reductie van risicofactoren en maakt daarbij gebruik van het near-miss principe. Of anders gezegd: Systematisch omgaan met verborgen gevaren of mogelijke risico's is onderdeel van elke transportoplossing van LKW WALTER.

   

  Wij helpen u bij:

   

  • Risico-evaluatie van het transportproces
  • Route-analyses
  • Ontwikkeling van preventieve maatregelen
 • LKW WALTER-trailers op een fabrieksterrein

  Wij hebben het juiste equipment voor het vervoer van meer dan 325.000 complete ladingen per jaar in de chemische industrie. Wij organiseren vrachtwagenwegtransporten met 13,6m-tautliners.

   

  Meer veiligheid op de Europese wegen is erg belangrijk voor ons. Daarvoor gebruiken wij het modernste equipment. Bovendien houden wij ons aan de BBS-richtlijnen voor veilig laden en lossen van vrachtwagens.

   

  Trailerstandaards:

   

  • Tautliners conform EN 12642 XL gecertificeerd
  • Telematica-GPS-locatiesysteem
  • Laadvermogen tot 25 ton via de weg of tot 29 ton intermodaal.

  Equipment voor het intermodaal vervoer


Belading - Vrachtwagen

Fact box "Chemie"

 • Ignacy Łukasiewicz opende in 1856 de eerste raffinaderij.
 • Polyethyleen werd in 1898 toevallig gemaakt door Hans von Pechmann.
 • Polypropyleen werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1954.
 • Als ontdekkers van polyethyleentereftalaat (PET) gelden John Rex Whinfield en J. T. Dickson.
 • PET bestaat uit aardolie of aardgas en kan volledig gerecycleerd worden.
 • Elk jaar worden meer dan 144 miljard PET-flessen gemaakt.

Vraag het aan een expert

Neem contact op met onze Supply Chain-experten en vraag uw persoonlijke en vrijblijvende offerte aan!