We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Keemia

Keemiatööstuse veod - Kõrged ohutusstandardid Teie vedudele

Kas peate usaldusväärsust iga veo puhul prioriteediks? Sel juhul otsite kindlasti partnerit, kes suudab pakkuda transpordimahtudest sõltumata nii kvaliteeti kui ka ohutust ja keskkonnasõbralikku teenust kõrgeimal tasemel. Selliseks partneriks on LKW WALTER.

 

Keemiatööstuse tarneahel on väga keeruline. See hõlmab kõike alates tooraine rafineerimisest kuni valmistooteni. Selles tarneahelas on LKW WALTER spetsialiseerunud pakendatud polümeeride, nagu PE, PP või PET, veole.

Igal aastal korraldame keemiatööstuse jaoks enam kui 280 000 täiskoormavedu.

7 head põhjust meiega koostööks

 • LKW WALTER teostab vedusid Teie ettevõtte asukohast olenemata kogu Euroopas, Venemaal, Kesk-Aasias, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas.

   

  Mis puudutab aspekte nagu ohutus ja usaldusväärsus, on õige transpordiorganisatsiooni valimine eriti oluline. Meie oma kvaliteedinõuded on nendes mõlemas valdkonnas võrdväärselt kõrged. Seetõttu saate LKW WALTERiga toetuda rahvusvahelistes vedudes alati stabiilsetele ohutusstandarditele.

   

  Enama kui 15 000 veoautoga võtame koormad vastavalt Teie nõuetele peale kogu Euroopas, Venemaal, Kesk-Aasias, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas.


  Tooted ja teenused

 • Meie transpordilahendused on kohandatud vastavalt Teie spetsiifilistele vajadustele. Arvestage maksimaalse paindlikkuse ja optimaalsete transiidiaegadega.

   

  Viimase minuti muudatused nõuavad kiiret, lihtsat ja usaldusväärset reaktsiooni. Tänu meie aastatepikkustele kogemustele keemiatööstuse vallas vedusid teostades oleme võimelised just seda pakkuma. Täpsemalt öeldes seab LKW WALTER Teie jaoks valmis piisavad veosemahud õigel ajal õiges kohas. Meie töötajad planeerivad kiireimad marsruudid ja tagavad optimaalseimad veod.

 • Kombineeritud transport

  Nii keskkonna eest vastutuse võtmine kui ka kliendi nõuete kompromissitu järgimine on LKW WALTERis pikaajaline traditsioon. Seetõttu arendame pidevalt edasi raudtee/maantee ja lähimere/maantee kombineeritud transporti.

   

  LKW WALTER on kombineeritud transpordi alal teerajaja, investeerides selle ülesehitusse juba alates 1984. aastast. Tänapäeval korraldame iga päev enam kui 300 väljasõitu, kasutades enam kui 250 lähimere-ja raudteemarsruuti. Samal ajal arendame edasi oma üleeuroopalist kombineeritud transpordi võrgustikku. Ühest küljest selleks, et kohandada mahte kasvavale nõudlusele vastavaks. Teisest küljest selleks, et vastata meie kõrgetele ökoloogilistele standarditele.

   

  Teie eelised kombineeritud transpordis:

   

  • Kuni 29-tonnine laadimiskaal
  • Telemaatikasüsteem kõikidel treileritel
  • Puuduvad ummikud ja sõidukeelud
  • Lihtne ja turvaline pealelaadimine
  • Keskkonnasõbralik transpordilahendus


  Kombineeritud transport

   

   

   

 • Parimalt väljaõpetatud autojuhid

  LKW WALTERi jaoks töötavad põhimõtteliselt vaid sellised autojuhid, kes täidavad SQASi nõudeid. Keemiatööstusele vedusid teostades on rooli taga üksnes professionaalid, keda on koolitatud ka vastavalt BBSi määrustele.

   

  Koolitatud ja usaldusväärsete juhtide rakendamine parandab transpordi kvaliteeti ja ohutust. Seetõttu töötame keemiatööstuses üksnes väljavalitud juhtidega, kes on koolitatud vastavalt BBSi määrustele.

   

  LKW WALTER parandab pidevalt ohutust maanteetranspordis juhtide jälgimise, aktiivse koolitamise ja kommunikatsiooni teel. Info- ja koolituspäevadel jagame regulaarselt teavet veose kinnitamise ja õige käitumise kohta maanteetranspordis.

 • Ökoloogiline vastutus on LKW WALTERi jaoks kohustus praeguste ja tulevaste generatsioonide ees. Sel põhjusel oleme määratlenud selle ettevõtte olulise eesmärgina. Anname endast kõik, et koormata keskkonda võimalikult vähe.

   

  Meie tegevused hõlmavad kaugelt enamat kui keskkonnakaitset puudutavatest seadustest ja määrustest kinnipidamist. Rohkete meetmetega õnnestub meil anda pidevalt oma panus keskkonnakaitse parandamisse:

   

  • LKW WALTER lasi sertifitseerida keskkonnahalduse vastavalt standardile ISO 14001.
  • "GREEN transport": lisaks keskkonnasõbralikule varustusele investeerime pidevalt kombineeritud transpordi võrgustiku ülesehitusse.
  • SHEQ-juhtimine: integreeritud haldussüsteem hõlmab ohutus-, tervise-, keskkonna- ja kvaliteedivaldkonna pidevat parendamist.
  • SQAS: LKW WALTERit hinnatakse Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu standardite alusel.
  • LKW WALTER on jätkusuutliku majanduse initsiatiivi "Responsible Care" liige.

   

  Sotsiaalne vastutus

 • Vedude puhul pole võimalik iga ohtu ette näha, kuid proaktiivse partneriga nagu LKW WALTER on võimalik riske minimeerida. Meie koolitatud töötajatel on iga olukorra jaoks õige lahendus ning alati kõik kontrolli all.

   

  LKW WALTER arendab preventiivseid meetmeid riskiallikate vähendamiseks ja kasutab Near Miss lähenemist. Teisiti öelduna: süstemaatiline tegelemine peidetud ohtude või potentsiaalsete riskidega on osa LKW WALTERi igast transpordilahendusest.

   

  Toetame Teid järgmises:

   

  • Transpordiprotsesside riskihindamine
  • Marsruudi analüüs
  • Preventatiivsete meetmete arendamine
 • LKW WALTERi haagis tehase territooriumil

  Meil on õige varustus teostamaks igal aastal enam kui 280 000 täiskoormavedu keemiatööstuse tarbeks. Standardselt korraldame maanteetranspordi 13,6 m kardin-poolhaagisega.

   

  Rohkem turvalisust Euroopa maanteedel on meie jaoks väga oluline. Selleks rakendame kaasaegseimat varustust. Lisaks järgime kaubikute ohutuks peale- ja mahalaadimiseks BBS-määrusi.

   

  Treileri standardid:

   

  • Kardin-poolhaagis sertifitseeritud vastavalt EN 12642 XL järgi
  • Telematika-GPS-positsioneerimissüsteem
  • Veosemaht kuni 25 tonni maanteel või kuni 29 tonni intermodaalse veo korral

  Veovahendid kombineeritud transpordiks


Pealelaadimine - Veok

Faktikast "Keemia"

 • Ignacy Łukasiewicz avas 1856. aastal esimese rafineerimistehase.
 • Polüetüleen loodi juhuslikult 1898. aastal Hans von Pechmanni poolt.
 • Polüpropüleeni sünteesiti esimest korda 1954. aastal.
 • Polüetüleentereftalaadi (PET) avastajaks peetakse John Rex Whinfieldi ja J. T. Dicksonit.
 • PET koosneb toornaftast või maagaasist ja seda saab täielikult ümber töötada.
 • Igal aastal toodetakse ülemaailmselt enam kui 144 miljardit PET-pudelit.

Küsige eksperdilt

Võtke ühendust meie tarneahelaeksperdiga ning küsige personaalset ja mittesiduvat pakkumist!