We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Kemi

Kemi-transporter - Hög säkerhetsstandard för era transporter

Fäster ni stor vikt vid tillförlitlighet vid varje transport? Då söker ni säkert efter en partner som erbjuder kvalitet, säkerhet och miljökompatibilitet på högsta nivå, oavsett transportvolym. Med LKW WALTER har ni hittat den här partnern.

 

Den kemiska industrins leveranskedja (supply chain) är mycket komplex. Den sträcker sig från raffinering av råvaror till färdig produkt. Som en del av denna leveranskedja har LKW WALTER specialiserat sig på transport av förpackade polymerer som PE, PP eller PET.

Varje år organiserar vi mer än 325 000 helbilstransporter för den kemiska industrin.

7 goda skäl till vårt samarbete

 • LKW WALTER utför transporter i hela Europa, Ryssland, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern, oavsett platsen för ert företag.

   

  När det gäller säkerhet och tillförlitlighet är det dubbelt så viktigt att välja rätt transportföretag. Våra egna kvalitetsstandarder är motsvarande höga för dessa två områden. Därför kan ni alltid lita på att LKW WALTER upprätthåller stabila säkerhetsstandarder för internationella transporter.

   

  Med mer än 15 000 lastbilar hanterar vi laster i hela Europa, Ryssland, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern i enlighet med era krav.


  Produkter och tjänster

 • Våra transportlösningar skräddarsys efter era specifika behov. Ni kan förvänta er maximal flexibilitet och optimal körtid.

   

  Det gäller att reagera snabbt, enkelt och pålitligt på kortsiktiga förändringar. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av transport inom den kemiska industrin kan vi göra just det. Det betyder konkret att LKW WALTER kan ge er tillräcklig lastkapacitet vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Våra medarbetare planerar de snabbaste rutterna för er och säkerställer ett optimalt transportförlopp.

 • Kombinerad trafik

  Att ta ansvar för miljön har en lång tradition på LKW WALTER, liksom den kompromisslösa orienteringen efter kundernas behov. Därför forsätter vi hela tiden att utveckla den kombinerade trafiken på järnväg/väg och short sea shipping/väg.

   

  LKW WALTER anses vara en av pionjärerna inom kombinerad transport och har kontinuerligt investerat i dess expansion sedan 1984. Idag organiserar vi mer än 300 avgångar dagligen på över 250 short sea- och järnvägsrutter. Samtidigt utökar vi vårt Europa-omfattande kombitrafik-nätverk. Å ena sidan för att anpassa kapaciteten till den ökande efterfrågan, och å andra sidan för att möta våra höga ekologiska standarder.

   

  Era fördelar med kombinerad trafik:

   

  • Upp till 29 ton lastvikt
  • Telematiksystem i alla trailers
  • Inga bilköer eller körförbud
  • Enkel och säker lastning
  • Miljövänlig transportlösning


  Kombinerad trafik

   

   

   

 • Välutbildade förare

  För LKW WALTER arbetar generellt sett endast förare som uppfyller SQAS-kraven. Vid transporter för den kemiska industrin sitter uteslutande proffs vid ratten och som även är utbildade i enlighet med BBS-riktlinjerna.

   

  Utbildade och pålitliga förare förbättrar transportkvaliteten och transportsäkerheten. Därför arbetar vi inom den kemiska industrin endast tillsammans med utvalda förare som har utbildats enligt BBS-riktlinjer.

   

  Genom observation, aktiv utbildning och kommunikation med chaufförerna förbättrar LKW WALTER kontinuerligt trafiksäkerheten. Vid informations- och utbildningsdagar informerar vi regelbundet om lastsäkring och korrekt beteende i vägtrafiken.

 • Ekologiskt ansvar är för LKW WALTER en förpliktelse gentemot nuvarande och kommande generationer. Därför har vi definierat det som ett viktigt företagsmål. Vi gör allt vi kan för att minimera miljöpåverkan.

   

  Våra aktiviteter sträcker sig långt utöver att följa miljölagar och förordningar. Genom våra många olika åtgärder lyckas vi kontinuerligt bidra till att förbättra miljöskyddet.

   

  • LKW WALTER har fått sitt miljöengagemang certifierat enligt ISO 14001.
  • "GREEN transport": Förutom miljövänlig utrustning satsar vi fortlöpande på att utöka kombitrafik-nätverket.
  • SHEQ-management: Det integrerade hanteringssystemet sammanfattar den kontinuerliga förbättringen inom områdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.
  • SQAS: LKW WALTER utvärderas enligt standarderna hos European Chemical Industry Council.
  • LKW WALTER är medlem i "Responsible Care"-initiativet för hållbar verksamhet.

   

  Socialt ansvar

 • Vid transporter kan inte alla faror förutses. Men man kan minimera riskerna med en proaktiv partner som LKW WALTER. Våra välutbildade medarbetare har för varje situation den rätta lösningen och allting under kontroll.

   

  LKW WALTER utvecklar förebyggande åtgärder för att minska riskkällor och använder sig av "near-miss"-åtgärder. Med andra ord är en systematisk hantering av dolda faror eller riskpotential en del av varje transportlösning från LKW WALTER.

   

  Vi stödjer er vid:

   

  • Riskbedömning av transportprocessen
  • Ruttanalys
  • Utveckling av förebyggande åtgärder
 • En LKW WALTER-trailer på ett fabriksområde

  Vi har rätt utrustning för att transportera mer än 325 000 helbilstransporter årligen för den kemiska industrin. Som standard använder vi 13,6 m tautliners för vägtransporter med lastbil.

   

  Mer säkerhet på Europas vägar är väldigt viktigt för oss. För detta använder vi toppmodern utrustning. Dessutom följer vi BBS-riktlinjerna för säker lastning och lossning av vägtransportfordon.

   

  Trailer-standarder:

   

  • Tautliner XL-certifierad enligt EN 12642
  • Telematik-/GPS-system
  • Lastkapacitet upp till 25 ton på väg resp. upp till 29 ton intermodalt

  Utrustning för kombinerad trafik


Lastning - Lastbil

Faktaruta "Kemi"

 • År 1856 öppnade Ignacy Łukasiewicz det första raffinaderiet.
 • Polyeten skapades av en slump av Hans von Pechmann år 1898.
 • Polypropylen syntetiserades första gången 1954.
 • Polyetylentereftalat (PET) uppfanns av John Rex Whinfield och J.T. Dickson.
 • PET består av råolja eller naturgas och kan återvinnas fullständigt.
 • Varje år produceras mer än 144 miljarder PET-flaskor över hela världen.

Fråga en expert

Kontakta våra Supply Chain-experter och få ett personligt och oförbindligt erbjudande!