We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Papper

Papperstransporter - Er partner för papperstransporter i hela Europa

Vill ni ha en pålitlig transportpartner för stora transportvolymer som garanterar stabilitet även när efterfrågan på marknaden varierar? Söker ni den perfekta transportören för era internationella transporter? - Hos LKW WALTER har ni kommit rätt.

 

Oavsett om det är cellulosa, råpapper, förpackningsmaterial eller återvunnet papper: Lika individuella som era produkter och önskemål är också våra skräddarsydda transportlösningar för era papperstransporter. Profitera från vår mångåriga erfarenhet!

LKW WALTER organiserar årligen mer än 310 000 helbilstransporter - både för internationella koncerner och för små och medelstora företag - inom pappersindustrin.

7 goda skäl till vårt samarbete

 • Som ett internationellt verksamt företag organiserar vi era lastningar och lossningar i hela Europa, Ryssland, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern.

   

  LKW WALTER arbetar för både små företag och stora koncerner inom pappersindustrin. Er fördel: Oavsett när, var, vilka och hur många pappersprodukter ni vill transportera till en viss tid, har LKW WALTER alltid tillräckligt med lastutrymme! Tack vare vårt europeiska nätverk kan vi garantera tillräcklig kapacitet även i tider med hög efterfrågan.

   

  Våra marknader

 • Även i högbelastningstider och vid varierande efterfrågan kan LKW WALTER reagera flexibelt på era behov och snabbt erbjuda lastutrymme i tillräcklig kvantitet.

   

  Användningen av ny teknik ökar produktiviteten i pappersindustrin. Samtidigt förändras marknaden. Till exempel har tillväxten av onlinehandel lett till en kraftig ökning av förpackningsproduktionen. Den som vill hänga med i dessa snabba förändringar måste vara flexibel.

   

  På grund av vår storlek och erfarenhet även inom många andra branscher, kan vi lätt kompensera för de typiska fluktuationerna inom pappersindustrin.

 • En LKW WALTER-trailer på ett fabriksområde

  LKW WALTER organiserar transport på väg och i kombinerad trafik. För vägtransport med lastbil använder vi som standard 13,6 m kapelltrailers (tautliner och megatrailer).

   

  Högsta trailerstandard

   

  • Telematiksystem i alla trailers
  • Lastsäkringscertifikat (test enligt EN 12642 XL)
  • 20 st spännband

   

  För utvalda verksamheter inom pappersindustrin kan vi på begäran även erbjuda trailers utrustade med JOLODA-system för internationell trafik.

   

  Utrustning för lastbilstransport

   

   

  Optimal lastsäkring

  En smidig transport av pappersrullar, hygienprodukter eller andra pappersprodukter börjar med en optimal lastsäkring. För papperstransporter använder vi följande lastsäkringsutrustning efter behov:

   

  • Kantskydd
  • Halkskyddsmattor
  • Spännbandsspännare med långt handtag
 • Kombinerad trafik

  Förutom moderna och miljövänliga lastbilar erbjuder LKW WALTER kombinerad trafik på järnväg och väg. Det här effektiva och framtidsorienterade transportalternativet har attraktiva fördelar.

   

  Med mer än 15 000 lyftbara trailers är LKW WALTER en av de största aktörerna inom europeisk kombinerad trafik (järnväg/väg och Short Sea Shipping). Mer än 250 Short Sea- och järnvägslinjer förbinder viktiga europeiska ekonomiska centra med varandra. Den högre lastvikten på upp till 29 ton i internationell godstrafik erbjuder en speciell fördel för pappersindustrin.

   

  Era fördelar med kombinerad trafik:

   

  • Upp till 29 ton lastvikt
  • Telematiksystem i alla trailers
  • Inga bilköer eller körförbud

   

  Kombinerad trafik

 • Välutbildade medarbetare garanterar högsta standard längs hela värdekedjan. Den goda personliga kontakten spelar en viktig roll.

   

  Innan transporten hjälper våra erfarna transportplanerare till med organisation och hantering. De kommunicerar proaktivt på respektive språk med er och era partners. Viktigt: Våra papperstransportspecialister känner till alla branschtypiska utmaningar. De säkerställer punktliga transporter längs hela värdekedjan även i högbelastningstider, vid kortvarig lastning och trots pappersindustrins höga volatilitet.

 • Licenser för returpapperstransporter

  LKW WALTER och dess transportpartners har för många europeiska länder licenser som är nödvändiga för transport av återvunnet papper. 

   

  Ett ansvarsfullt nyttjande av resurser blir allt viktigare även inom pappersindustrin. Därför blir produktionen av nya pappersprodukter av återvunnet papper allt viktigare. Och därmed också en smidig leverans av återvunnet papper, för vilken LKW WALTER har de nödvändiga licenserna. Vårt nära samarbete med de ansvariga myndigheterna gör detta möjligt.

 • Betydelsen av hållbara energikoncept inom pappersindustrin har ökat betydligt de senaste åren. Även LKW WALTER satsar sedan årtionden alltmer på miljövänlig utrustning och utökningen av kombinerad trafik.

   

  Pappersprodukter tillverkas idag i Europa med miljövänliga processer. LKW WALTER har i linje med detta utvecklat varumärket "GREEN transport" för att göra även papperstransport så miljövänlig och resursvänlig som möjligt. Vårt erbjudande är därför: Profitera från våra miljövänliga transportlösningar så ger vi tillsammans ett hållbart bidrag till skyddet av vår miljö.

   

  GREEN transport

Er partner för papperstransporter i hela Europa

Faktaruta "Papper"

 • Namnet papper går tillbaka till växten Cyperus papyrus.
 • Den första boken trycktes år 1450 av Johannes von Gutenberg.
 • Fram till slutet av 1700-talet producerades papper endast för hand.
 • Den första pappersmaskinen kom 1798 av Nicolas-Louis Robert.
 • Det finns uppskattningsvis 3 000 olika typer av papper.
 • Pappret återvinns upp till 3 gånger.
 • Pappersindustrin fokuserar på hållbarhet och förnybar energi i produktionen.
 • Den globala pappersförbrukningen har ökat från cirka 130 till 440 miljoner ton under de senaste 50 åren.

Fråga en expert

Kontakta våra Supply Chain-experter och få ett personligt och oförbindligt erbjudande!