We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Automotive

Fordonstransporter - Effektiva transporter för er leveranskedja (supply chain)

Genom den digitala omvandlingen och industri 4.0 ökar betydelsen av punktliga transporter ytterligare. Därför behövs en riktigt stark partner. Någon som förstår processerna i er värdekedja, som levererar transportinformation i realtid och mycket mer. LKW WALTER uppfyller dessa och många andra krav.

 

LKW WALTER är specialisten för högeffektiva transportlösningar för hela fordonsindustrin såväl som leveranskedjan. Genom den toppmoderna tekniken och många års branscherfarenhet kan vi täcka alla materialtransporter från leverantörer (förstaledsleverantör Tier 1, andraledsleverantör Tier 2, tredjeledsleverantör Tier 3) till tillverkare eller slutproducenter (OEM).

Varje år planerar och organiserar vi mer än 200 000 helbilstransporter för ett stort antal företag inom fordonsindustrin.

7 goda skäl till vårt samarbete

 • Upphandlingslogistiken inom fordonsindustrin fokuserar framförallt på att optimera kapacitetsutnyttjandet och processer. Den goda nyheten är: LKW WALTER kan erbjuda er mycket effektiva lösningar för den bästa möjliga hanteringen av era lastbilstransporter.


  För att synkronisera kundbehov och produktion krävs en perfekt samordning mellan fordonsindustrin och leverantörsindustrin. Till exempel genom express-, just-in-sequence- (JIS) och just-in-time-leveranser (JIT) samt "milkrun"-koncept. Detta kräver standardiserade processer. Därför lägger LKW WALTER yttersta vikt på stabilitet och individualitet vid utvecklingen av transportlösningar.


  Vi erbjuder

   

  • Punktlig leverans av de erforderliga modulerna i önskad monteringsföljd (JIS-leveranser)
  • Behovsspecifik leverans av material i rätt mängd (JIT-leveranser)
  • Punktlig transport baserad på konsumtionsvärden (milkrun-koncept)
 • Tillförlitliga leveranskedjor är oumbärliga i fordonsindustrins internationella produktionsnätverk. Automotive specialisterna hos LKW WALTER organiserar, realiserar och övervakar era transporter centralt. För er betyder det maximal tillförlitlighet i EN hand.


  För att synkronisera kundbehov och produktion krävs erfarna experter. Specialister som känner till och förstår alla branschtypiska logistiska utmaningar. Våra Key Account Managers övertar den strategiska planeringen och det operativa genomförandet av varje automotive transport.


  Automotive-specialisterna hos LKW WALTER ger support vid:

   

  • Ruttplanering
  • Körtidsoptimering
  • Val av rätt lastbilsutrustning (Tautliner, Megatrailer)
  • Utveckling av JIT/JIS-rutter
  • Personlig service på ert modersmål
 • Digitala lösningar

  Ny utveckling inom industri 4.0 leder till digitala och därmed kontinuerligt smalare värdekedjor. För den nödvändiga anpassningen av leveranskedjan (supply chain) krävs optimala och flexibla transportlösningar.


  Genom senaste styrkoncept och toppmoderna IT-lösningar lyckas LKW WALTER effektivisera processerna och samtidigt öka säkerheten för transporterna.


  Era digitala lösningar:

   

  • Med ett intelligent transportplaneringsprogram reducerar vi tomma kilometer till ett absolut minimum.
  • Moderna telematiksystem eller "Real-Time-Shipment-Control" säkerställer en kontinuerlig transportkontroll.
  • Digital transportövervakning främjar ett synkront utbyte av transportdata, vilket möjliggör automatisk transportövervakning i realtid.
 • Transportövervakning

  Transporttid och ledtidsövervakning är centrala effektivitetsfaktorer inom logistik. LKW WALTER kan ge er relevant information i realtid, eftersom vi övervakar er transport med Tracking & Tracing dygnet runt.


  Vårt övervakningscenter är öppet 24/7 och ger er live-information om var er last befinner sig. Övervakningen garanterar en säker och tillförlitlig transport till destinationen samt exakt leveransplanering. Vid oväntade förseningar reagerar vi snabbt och flexibelt.


  På kundportalen CONNECT kan ni dessutom när som helst aktivt spåra ert transportförlopp i realtid

 • LKW WALTER erbjuder intelligenta transportlösningar för hela automotive-branchen. Som det internationella företag vi är, lastar och lossar vi i hela Europa, Ryssland, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern.


  LKW WALTER arbetar för alla aktörer inom automotive leveranskedjan (supply chain). Och detta oavsett företagets storlek och plats. Trots den dynamiska förändringen av försäljningsmarknader, produkter och utvecklingsprocesser erbjuder vi er fri lastkapacitet. Vi är nämligen beredda på förändringar och med vårt Europaövergripande transportpartnernätverk kan vi snabbt reagera på era transportbehov.

   

  Produkter och tjänster

 • Kombinerad trafik

  Med mer än 14 500 lyftbara trailers är LKW WALTER en av de största aktörerna inom europeisk kombitrafik (järnväg/väg och short sea shipping). Med mer än 300 avgångar dagligen på över 250 short sea- och järnvägsrutter förbinder vi alla större ekonomiska centra i Europa. Dessutom drar ni nytta av en ökad lastkapacitet på upp till 29 ton.


  LKW WALTER investerar kontinuerligt i utvecklingen av kombinerad trafik. Med varumärket "GREEN transport" har LKW WALTER åtagit sig att genomföra transporter på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt.


  Era fördelar med kombinerad trafik:

   

  • Upp till 29 ton lastvikt
  • Hög flexibilitet vid lastning och lossning
  • Inga bilköer eller körförbud

  Under 2022 genomförde LKW WALTER mer än 558 000 intermodala transporter i hela Europa och reduserade därmed över 312 000 ton koldioxid.


  Kombinerad trafik

 • Utrustning

  LKW WALTER förstår både de globala utmaningarna och de olika produktionsprocesserna inom automotive-branchen. Baserat på denna kunskap organiserar vi era transporter i tid, tillförlitligt och med den perfekta utrustningen.


  Vid vägtransport med lastbil använder vi standardmässigt 13,6 m kapelltrailers (tautliner och megatrailer). Endast fordon fr.o.m. EURO-klass 5 och uppåt används. För en trafiksäker lastning har vi också tillräckligt med lastsäkringsutrustning med oss.

   

  Vår trailerstandard:

   

  • Telematiksystem i alla trailers
  • Lastsäkringscertifikat (test enligt EN 12642 XL)
  • 20 st spännband

  Utrustning för kombinerad trafik

Automotive Global Award for Environmental Sustainability 2018

Automotive Sustainability Award

Automotive Sustainability Award

Faktaruta "Automotive"

 • Föregångaren till bilen anses vara Cugnots ångvagn.
 • Den första bilen med gasmotor patenterades 1886 av Carl Benz.
 • År 1899 uppnådde en bil för första gången mer än 100 km/h.
 • Massproduktionen av bilar går tillbaka till Henry Ford.
 • Klimatförändringar och teknik är viktiga drivkrafter för elbilar.
 • En bil består idag av mer än 10 000 delar.
 • Uppkopplade bilar och autonom körning är framtiden inom fordonsindustrin.
 • Den tyngsta bilen i världen väger 5 ton.

Fråga en expert

Kontakta våra Supply Chain-experter och få ett personligt och oförbindligt erbjudande!