We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Bilbranchen

Automotive forsendelser - Effektive transporter til din forsyningskæde

Med den digitale transformation og Industri 4.0 bliver det endnu vigtigere med præcise transporter. Derfor er der brug for en virkelig stærk partner. En, der forstår processerne i din værditilvækstkæde, som leverer transportinformationer i realtid og meget mere. LKW WALTER opfylder disse og mange andre krav.

 

LKW WALTER er den førende specialist i højeffektive transportløsninger til hele automobilindistrien inklusiv underleverandørkæden. Den sidste nye teknik i kombination med vores årelange brancheerfaring gør os i stand til at dække alle materialetransporter lige fra underleverandør (underleverandør 1, underleverandør 2, underleverandør 3) til fabrikant eller producent (OEM).

Hvert år planlægger og organiserer vi mere end 240.000 full load-lastbiltransporter for et utal af virksomheder inden for bilindustrien.

7 gode grunde til, at vi skal samarbejde

 • Indkøbslogistikken i bilindustrien fokuserer især på optimering af udnyttelse og processer. Den gode nyhed er: LKW WALTER leverer dig højeffektive løsninger til den bedst mulige afvikling af dine lastbiltransporter.


  For at synkronisere kundebehov og produktion kræves en perfekt afstemning mellem bilindustrien og underleverandørindustrien. For eksempel med Express-, Just-in-Sequence- (JIS) og Just-in-Time-leverancer (JIT) samt "Milkrun"-koncepter. Her er det nødvendigt med standardiserede processer. Derfor lægger LKW WALTER ved opbygningen af transportløsninger den allerstørste vægt på stabilitet og individualitet.


  Vi tilbyder Dem

   

  • Rettidig levering af de moduler, der er behov for, i den ønskede monteringssekvens (JIS-levering)
  • Behovsorienteret levering af materialer i præcis de rigtige mængder (JIT-leverancer)
  • Transporter til tiden på basis af forbrugsværdier (Milkrun-koncepter)
 • I bilindustriens internationale produktionsnetværk er det afgørende at have pålidelige leveringskæder. Automativ-specialisterne hos LKW WALTER organiserer, realiserer og overvåger dine transporter centralt. For dig betyder det maksimal troværdighed samlet i EN hånd.


  For at kundebehov og produktion kan køre synkront, er der behov for erfarne eksperter. Specialister, som kender og forstår alle branchens typiske logistiske udfordringer. Vores Key Account Manager overtager centralt den strategiske planlægning og operative gennemførelse ved hver eneste automative transport.


  LKW WALTER's automative-specialister hjælper med:

   

  • Planlægning af rute
  • Optimering af transittid
  • Valg af det rigtige lastbiludstyr: tautliner, megatrailer
  • Opbygning af JIT/JIS ruter
  • Rådgivning på dit modersmål
 • Digitale løsninger

  Nye udviklinger inden for Industrie 4.0 fører til digitale og dermed stadig slankere værdiskabelseskæder. For at opnå den nødvendige tilpasning af forsyningskæden er der brug for fleksible transportløsninger.


  Ved hjælp af de nyeste styringskoncepter og de mest moderne IT-løsninger lykkes det LKW WALTER at rationalisere forløb og processer og samtidig øge sikkerheden af transporterne.


  Dine digitale løsninger:

   

  • Med intelligent transport-planlægningssoftware reducerer vi tomkørsel til et absolut minimum.
  • Moderne telematiksystemer hhv. "Real-Time-Shipment-Control" garanterer en gennemgående transportkontrol.
  • Den digitale transportovervågning fremmer den synkrone udveksling af transportdata, hvorigennem en automatisk transportovervågning i realtid er mulig.
 • Transportovervågning

  Transporttid og overvågning af leveringstid er centrale effektivitetsfaktorer inden for logistikken. LKW WALTER leverer dig efter ønske informationer herom i realtid. For med tracking & tracing overvåger vi din transport døgnet rundt.


  Vores 24/7-overvågningscenter leverer dig informationer live om, hvor dit læs befinder sig. Overvågningen garanterer en sikker og pålidelig forsendelse fra bestemmelsesstedet og nøjagtig planlægning af leveringen. Ved uventet forsinkelse reagerer vi hurtigt og fleksibelt.


  I kundeportalen CONNECT kan du desuden til enhver tid følge aktivt med i dit transportforløb i realtid.

 • LKW WALTER tilbyder intelligente transportløsninger til hele automotive-branchen. Som internationalt agerende virksomhed laster og losser vi i hele Europa, Rusland, Centralasien, Nordafrika og Mellemøsten.


  LWK WALTER arbejder for alle aktører inden for Automotive Supply Chain. Og det uafhængigt af virksomhedens størrelse og placering. Trods den dynamiske forandring på afsætningsmarkeder, af produkter og udviklingsprocesser tilbyder vi dig fri læssekapacitet. Vi er nemlig forberedt på forandringer, og med vores europaomspændende net af transportpartnere er vi i stand til at reagere hurtigt på dine transportbehov.

   

  Produkter og services

 • Kombineret transport

  Med mere end 15.000 kranbare trailere er LKW WALTER en af de største aktører indenfor europæiske kombinerede transporter (jernbane/vej og short sea shipping). Vi forbinder alle Europas vigtige finanscentre med mere end 300 afgange daglig fordelt på over 250 short sea- og jernbaneruter. Derudover har du fordelen af en øget læssekapacitet på op til 29 ton.


  LKW WALTER investerer kontinuerligt i udbygningen af kombineret transport. Med mærket GREEN transport har LKW WALTER forpligtet sig til at gennemføre transporter på en miljøvenlig og ressourceskånende måde.


  Dine fordele ved kombineret transport:

   

  • Læssevægt op til 29 tons
  • Høj fleksibilitet ved af- og pålæsning
  • Ingen køer og kørselsforbud

  I 2022 afviklede LKW WALTER mere end 579.000 transporter intermodalt over hele Europa og reducerede dermed udslippet af CO2 med over 329.000 tons.


  Kombineret transport

 • Udstyr

  LKW WALTER forstår både de globale udfordringer og de forskellige produktionsmåder inden for automotive-branchen. På basis af denne viden organiserer vi dine transporter præcist, pålideligt og med det perfekte udstyr.


  Inden for vejstransporter anvender vi standardmæssigt 13,6 m-presenningtrailer (tautlinere og megatrailere). Der anvendes udelukkende køretøjer fra EURO-klasse 5 og opefter. For at kunne læsse trafiksikkert medbringer vi desuden rigeligt med lastsikringsmidler.

   

  Vores trailer-standard:

   

  • Telematiksystemer i alle trailere
  • Lastsikringscertifikat (kontrol iht. EN 12642 XL)
  • 20 stk. spændbånd

  Udstyr til kombineret transport

Automotive Global Award for Environmental Sustainability 2018

Automotive Sustainability Award

Automotive Sustainability Award

Faktaboks "automotive"

 • Pioneren inden for biler anses for at være Cugno-dampvognen.
 • Carl Benz tog i 1886 patent på den første bil med gasmotor.
 • I 1899 nåede en bil for første gang op på mere end 100 km/t.
 • Masseproduktionen af biler går tilbage til Henry Ford.
 • Klimaforandringer og teknologi er væsentlige drivkræfter bag el-biler.
 • En bil består i dag af mere end 10.000 enkeltdele.
 • Connected car og autonom kørsel er fremtiden inden for bilbranchen.
 • 5 tons - så meget vejer den tungeste bil i verden.

Spørg en ekspert

Kontakt vores supply chain eksperter og få et personligt og uforbindende tilbud!