We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Kemi

Kemitransport - Høje sikkerhedsstandarder for dine transporter

Lægger du stor vægt på pålidelighed ved hver eneste transport? Så søger du helt sikkert den partner, som tilbyder både kvalitet, sikkerhed og miljøvenlighed på højeste niveau uafhængigt af transportvolumen. Med LKW WALTER har du fundet denne partner.

 

Forsyningskæden i den kemiske industri er meget kompleks. Den rækker fra forædling af råstoffer til det færdige produkt. Inden for denne leveringskæde har LKW WALTER specialiseret sig i transport af emballeret polymerer som PE, PP eller PET.

Årligt organiserer vi mere end 325.000 full loads med lastbil for den kemiske industri.

7 gode grunde til, at vi skal samarbejde

 • Uafhængigt af hvor din virksomhed ligger, gennemfører LKW WALTER transporter til hele Europa, Rusland, Centralasien, Nordafrika og Mellemøsten.

   

  Når det gælder sikkerhed og pålidelighed, er valget af den rigtige transportorganisation meget vigtigt. Vores egne kvalitetskrav på disse to områder ligger tilsvarende højt. Derfor kan du have fuld tillid til, at vi hos LKW WALTER altid overholder stabile sikkerhedsstandarder ved internationale transporter.

   

  Med mere end 15.000 lastbiler tager vi os gerne af læs til hele Europa, Rusland, Centralasien, Nordafrika og Mellemøsten, som svarer til dine ønsker.


  Produkter og services

 • Vores transportløsninger er afstemt efter dine specifikke behov. Regn med maksimal fleksibilitet og optimal transporttid.

   

  Opstår der ændringer med kort varsel, så gælder det om at kunne reagere hurtigt, nemt og pålideligt. Takket være vores mangeårige erfaring med transporter inden for den kemiske industri er vi netop i stand til dette. Konkret stiller LKW WALTER tilstrækkelig læssekapacitet til rådighed for dig på rette tid og sted. Vores medarbejdere planlægger den hurtigste rute for dig og sørger for et optimalt transportforløb.

 • Kombineret transport

  At tage ansvar for miljøet har hos LKW WALTER en lige så lang tradition som den kompromisløse orientering efter kundebehov. Derfor videreudvikler vi også kontinuerligt den kombinerede transport jernbane/vej og shortsea/vej.

   

  LKW WALTER anses for at være en af pionererne inden for kombineret transport og har siden 1984 løbende investeret i udbygningen af denne. I dag organiserer vi dagligt mere end 300 afgange på over 250 Short Sea- og vejruter. Samtidig udvider vi vores europaomspændende kombitrafiknetværk. På den ene side for at tilpasse kapaciteten til den stigende efterspørgsel. På den anden side for at leve op til vores strenge økologiske krav.

   

  Dine fordele ved kombineret transport:

   

  • Læssevægt op til 29 tons
  • Telematiksystemer i alle trailere
  • Ingen køer og kørselsforbud
  • Enkel og sikker læsning
  • Miljøvenlig transportløsning


  Kombineret transport

   

   

   

 • De bedst uddannede chauffører

  Hos LKW WALTER arbejder af princip kun chauffører, der lever op til SQAS-kravene. Ved transporter for den kemiske industri er det udelukkende professionelle, der sidder ved rattet, som også er uddannelt efter BBS-retningslinjerne.

   

  Anvendelsen af trænede og pålidelige chauffører forbedrer både transportkvaliteten og transportsikkerheden. Derfor arbejder vi i den kemiske industri kun sammen med udvalgte chauffører, som er uddannet efter BBS-retningslinjerne.

   

  Gennem iagttagelser, aktiv træning samt kommunikation med chaufførerne forbedrer LKW WALTER kontinuerligt sikkerheden inden for vejtransport. På informations- og træningsdage informerer vi regelmæssigt om lastsikring og korrekt adfærd i vejtrafikken.

 • LKW WALTER betragter økologisk ansvarlighed som en forpligtelse over for den nuværende og kommende generationer. Derfor har vi defineret det som vores vigtigste virksomhedsmål. Vi gør alt for at skåne miljøet så meget som muligt.

   

  Vores aktiviteter rækker langt ud over, hvad miljølovgivningen kræver. Ved hjælp af en lang række foranstaltninger lykkes det os kontinuerligt at bidrage til forbedring af miljøbeskyttelsen:

   

  • LKW WALTER har ladet sit miljømanagement certificere i henhold til ISO 14001.
  • "GREEN transport": Foruden miljøvenligt udstyr investerer vi løbende i udbygningen af kombitrafik-netværket.
  • SHEQ-Management: Det integrerede managementsystem sammenfatter den kontinuerlige forbedring inden for områderne sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet.
  • SQAS: LKW WALTER evalueres efter normerne for det europæiske kemiske industriforbund.
  • LKW WALTER er medlem af initiativet "Responsible Care" for bæredygtigt virksomhedsmanagement.

   

  Socialt ansvar

 • Ikke enhver fare kan forudses i forbindelse med transporter, men med en proaktiv handlende partner som LKW WALTER kan man minimere risiciene. Vores trænede medarbejdere har den rigtige løsning i enhver situation og altid styr på det hele.

   

  LKW WALTER udvikler præventive foranstaltninger for at reducere risikokilder. Her anvender vi Near-Miss-ansatsen. Eller sagt på en anden måde: Den systematiske håndtering af skjulte farer eller risikopotentialer er del af enhver transportløsning hos LKW WALTER.

   

  Vi understøtter dig i forbindelse med:

   

  • Risikovurdering af transportprocessen
  • Analyse af rute
  • Udvikling af forebyggende værktøjer
 • LKW WALTER trailer på et fabriksområde

  Vi gennemfører transporten af mere end 325.000 full loads årligt inden for den kemiske industri, og hertil har vi naturligvis det rigtige udstyr. Som standard organiserer vi landevejstransporter med 13,6 tautlinere.

   

  Mere sikkerhed på Europas veje er et vigtigt anliggende for os. Derfor anvender vi det mest moderne udstyr. Derudover overholder vi BBS-retningslinjerne for sikker læsning og losning af køretøjer ved vejtransport.

   

  Trailer-standarder:

   

  • EN 12642 XL-certificeret tautliner
  • telematik-GPS-lokaliseringssystem
  • Læsningskapacitet op til 25 ton på vej hhv. op til 29 ton intermodalt

  Udstyr til kombineret transport


Læsning - lastbil

Faktaboks "kemi"

 • Ignacy Łukasiewicz åbnede i 1856 den første raffinaderivirksomhed.
 • Polyethylen blev fremstillet ved en tilfældighed af Hans von Pechmann i 1898.
 • Polypropylen blev for første gang syntetiseret i 1954.
 • Som opfindere af polyethylenterephthalat (PET) regnes John Rex Whinfield og J. T. Dickson.
 • PET består af råolie eller naturgas og kan genanvendes 100 %.
 • Årligt fremstilles verden over mere end 144 milliarder PET-flasker.

Spørg en ekspert

Kontakt vores supply chain eksperter og få et personligt og uforbindende tilbud!