We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Chemie

Přepravy v chemickém odvětví - Vysoké bezpečnostní standardy pro Vaše přepravy

Kladete při každé přepravě velký důraz na spolehlivost? Potom určitě hledáte partnera, který nezávisle od oběmu přepravy nabízí na nejvyšší úrovni jak kvalitu, tak bezpečnost adůraz na zachování životního prostředí. Ve společnosti LKW WALTER jste takového partnera našli.

 

Supply Chain chemického průmyslu je velmi komplexní. Sahá od zhodnocování surovin až po hotové produkty. Společnost LKW WALTER se v rámci dodavatelského řetězce specializovala na přepravu zabalených polymerů, jako jsou PE, PP nebo PET.

Ročně organizujeme pro chemický průmysl více než 280 000 celokamionových nakládek.

7 dobrých důvodů k naší spolupráci

 • Nezávisle na sídle Vaší společnosti organizuje LKW WALTER přepravy po celé Evropě, Rusku, Střední Asii, severní Africe a Blízkém východě.

   

  Jestliže se jedná o bezpečnostní aspekty a spolehlivost, je výběr správné organizace pro přepravu dvojnásobně důležitý. Stejně vysoké máme naše požadavky na kvalitu v těchto obou oblastech. Proto se můžete kdykoli spolehnout na stabilní bezpečnostní standardy při mezinárodní přepravě.

   

  S více než 15 000 nákladními vozidly převezmeme Vaše požadavky na nakládky po celé Evropě, Rusku, Střední Asii, severní Africe a Blízkém východě.


  Produkty a služby

 • Naše řešení přepravy jsou přizpůsobeny Vašim specifickým potřebám. Počítejte s maximální flexibilitou a optimální dobou trvání přepravy.

   

  Na krátkodobou změnu musíte reagovat rychle, jednoduše a spolehlivě. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti přepravy v chemickém průmyslu jsme schopni reagovat přesně tímto způsobem. Konkrétně Vám LKW WALTER poskytne dostatek ložné kapacity ve správném čase na správném místě. Naši zaměstnanci pro Vás naplánují nejrychlejší trasy a postarají se o optimální průběh přepravy.

 • Kombinovaná doprava

  Mít zodpovědnost za životní prostředí je u společnosti LKW WALTER podobně dlouhá tradice jako nekompromisní orientace na potřeby zákazníků. Proto trvale rozvíjíme také kombinovanou dopravu železnice / silnice a Short Sea / silnice.

   

  LKW WALTER je považován za jednoho z průkopníků v kombinované dopravě a od roku 1984 trvale investuje do jejího rozvoje. Dnes organizujeme denně více než 300 odjezdů na více než 250 železničních a Short Sea trasách. Současně rozšiřujeme naši síť kombinované dopravy v celé Evropě. Na jedné straně chceme přizpůsobit kapacity zvyšující se poptávce a na druhé straně chceme vyhovět našim vysokým ekologickým požadavkům.

   

  Vaše výhody kombinované dopravy:

   

  • Nakládací hmotnost až 29 tun
  • Telematické systémy u všech návěsů
  • Žádné dopravní zácpy a zákazy jízdy
  • Jednoduchá a bezpečná nakládka
  • Ekologické dopravní řešení


  Kombinovaná doprava

   

   

   

 • Dobře proškolení řidiči

  Pro společnost LKW WALTER pracují zásadně pouze řidiči, kteří splňují požadavky SQAS (systém pro vyhodnocování bezpečnosti a kvality). Při přepravách pro chemický průmysl sedí za volantem výhradě profesionálové, kteří byli vyškoleni podle směrnic BBS).

   

  Nasazení proškolených a spolehlivých řidičů zlepšuje kvalitu a bezpečnost přepravy. Proto v chemickém průmyslu spolupracujeme pouze s vybranými řidiči, kteří byli vyškoleni podle směrnic BBS.

   

  Pozorováním, aktivním školením a komunikací s řidiči LKW WALTER neustále zlepšuje bezpečnost v silniční dopravě. V průběhu informačních a školicích dnů pravidelně informujeme o zajištění nákladu a správném chování v silniční dopravě.

 • Ekologická zodpovědnost je pro společnost LKW WALTER povinností vůči stávajícím a budoucím generacím. Z tohoto důvodu jsme ji definovali jako důležitý firemní cíl. Činíme vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

   

  Naše aktivity jdou podstatně výše než jen po běžný rámec zákonů a předpisů vztahujících se k životnímu prostředí. S pomocí velkého množství opatření se nám podařilo trvale přispět ke zlepšování životního prostředí:

   

  • Společnost LKW WALTER se nechala certifikovat podle environmentálního managementu ISO 14001.
  • „GREEN transport“: Vedle zařízení šetřících životní prostředí investujeme také trvale do rozvoje sítě kombinované přepravy.
  • Management SHEQ: Integrovaný systém řízení sdružuje trvalé zlepšování oblastí bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality.
  • SQAS: Společnost LKW WALTER je hodnocena podle norem Sdružení evropského chemického průmyslu.
  • LKW WALTER je člen iniciativy „Responsible Care“ (odpovědná péče) pro udržitelné hospodaření.

   

  Sociální odpovědnost

 • Při přepravách se nedá předvídat každé riziko. Ale rizika je možné minimalizovat právě partnerem jako je LKW WALTER, partnerem, který jedná proaktivně. Naši vyškolení zaměstnanci mají pro každou situaci správné řešení a vše stále pod kontrolou.

   

  Společnost LKW WALTER vyvinula preventivní opatření k redukci zdrojů rizika a využívá přitom nasazení systému Near Miss. Jinak řečeno: Systematické zacházení se skrytými nebezpečími nebo potenciálními riziky je součást každého řešení přepravy společností LKW WALTER.

   

  Podpoříme Vás při:

   

  • Vyhodnocení rizika u přepravního procesu
  • Analyzování trasy
  • Vypracování preventivních opatření
 • Návěs LKW WALTER v areálu závodu

  K přepravě více než 280.000 kompletních nakládek v chemickém průmyslu máme správné vybavení. Standardně organizujeme silniční dopravu s tautlinery o délce 13,6 m.

   

  Více bezpečnosti na evropských silnicích je naše velké přání. Proto nasazujeme nejmodernější vybavení. Kromě toho dodržujeme směrnice BBS pro bezpečnou nakládku a vykládku silničních nákladních vozidel.

   

  Standardní návěs:

   

  • Plachtový návěs certifikovaný podle EN 12642 XL
  • Lokalizační telematický systém GPS
  • Kapacitní možnost nakládat až 25 t v silniční, popřípadě až 29 t v intermodální přepravě

  Vozový park v kombinované dopravě


Nakládka - Nákladní automobil

Informační box „Chemie“

 • Ignacy Łukasiewicz otevřel v roce 1856 první provoz rafinérie.
 • Polyetylen vyrobil Hans von Pechmannem v roce 1898 náhodou.
 • Polypropylén byl poprvé syntetizován v roce 1954.
 • Za vynálezce polyethylentereftalátu (PET) jsou považováni John Rex Whinfield a J. T. Dickson.
 • PET pochází z ropy nebo zemního plynu a lze jej úplně recyklovat.
 • Ročně je na celém světě vyrobeno více než 144 miliard PET láhví.

Zeptejte se odborníka

Obraťte se na naše Supply Chain odborníky na vyžádejte si Vaši osobní nezávaznou nabídku!