We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
API interfejsi LKW WALTER-a idealno su sredstvo za efikasan i brz pristup transportnim podacima i informacijama.

Bolja povezanost preko naših API interfejsa

Kao transportni partner LKW WALTER-a već danas profitirate od digitalnog standarda budućnosti. Naš cilj je, da svim učesnicima u lancu transporta olakšamo svakodnevni rad i učinimo ga efikasnijim. Naši besplatni API interfejsi idealno su sredstvo da taj cilj i ostvarimo. Tako će biti omogućen direktan protok podataka između Vas, kao našeg transportnog partnera, i nas. Bez obzira na to da li koristite sopstveni TMS (sistem za menadžment transporta) ili neki standardni sistem: uz pomoć naših interfejsa moguća je direkta razmena važnih podataka i informacija - bez dodatnih operativnih aktivnosti.

Uz besplatne API-interfejse naši transportni partneri dobijaju sve relevantne transportne podatke direktno u njihov IT-sistem.

Šta je API interfejs?

Kod API-ja (Application Programming Interface) radi se o standardizovanom interfejsu između dva kompjuterska sistema. Sa interfejsom ka LKW WALTER-u direktno se vrši razmena važnih transportnih informacija između Vašeg i našeg sistema. Time više nema potrebe za ručnim koracima kao što su slanje imejla ili preuzimanje i unos podataka u vlastiti sistem. To rezultira brojnim prednostima za Vas i povećava efikasnost Vašeg svakodnevnog rada.

Vaše prednosti sa API interfejsom

Uz API interfejs ručno unošenje važnih informacija kao što su broj naloga, mesto utovara i istovara ili vrsta robe u vlastiti sistem pripada prošlosti. Putem direktne razmene informacija sa LKW WALTER-ovim sistemom Vi kao transportni partner profitirate od informacija jednim pritiskom na dugme i pritom štedite mnogo vremena i novca.
Sve informacije u realnom vremenu direktno u Vašem sistemu. Ušteda vremena: automatski prenos transportnih naloga. Veća efikasnost: oslobađanje ljudskih resursa. Smanjenje grešaka tokom unošenja podataka. Besplatna razmena podataka preko našeg API interfejsa.

Naši strateški partneri

Ako se odlučite za sistem transport menadžmenta jednog od naših strateških partnera, kao standardnu uslugu* u obimu isporuke dobijate i vezu sa LKW WALTER-ovim API-interfejsom. Ovde navedeni partneri predstavljaju samo mali izbor, a povezivanje s našim API-interfejsom može da pruži bilo koji ponduđač. Ukoliko već posedujete sistem za menadžment transporta, kontaktirajte svog ponuđača radi povezivanja sa LKW WALTER-ovim API interfejsom.

 

 

* Pripremu podataka u API-interfejsu Vam nudimo besplatno. Međutim, Vaš ponuđač (npr. za jednokratno uspostavljanje veze) može zahtevati dodatnu naknadu.

Ovako i Vi možete dobiti besplatan API interfejs

Osnovni preduslov za API interfejs je da ste aktivan transportni partner LKW WALTER-a. Ukoliko je to dato, pristup interfejsu možete zatražiti direktno od Vašeg menadžera transporta.

Ovako to funkcioniše

Prosledite nam ime, prezime i mejl adresu u Vašem preduzeću nadležne osobe za tehnička pitanja.
Zatim će LKW WALTER aktivirati Vaš pristup podacima. Dobićete sve potrebne informacije uključujući i tehničku dokumentaciju. Time su s naše strane izvršene sve potrebne radnje za Vaš pristup.
Sada je samo još potrebno da integrišete API interfejs u Vaš IT sistem. Važno: Ovaj korak morate Vi da inicirate!
Molimo Vas da kontaktirate nadležnog transportnog menadžera kod LKW WALTER-a.