We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
API интерфейсите на LKW WALTER са идеално средство за ефективен и бърз достъп до транспортни данни.

По-голяма свързаност с нашите API интерфейси

Като транспортен партньор на LKW WALTER още днес можете да се възползвате от цифровия стандарт на бъдещето. Нашата цел е да направим ежедневната работа в транспорта по-лесна и по-ефективна за всички участници. Нашите безплатни API интерфейси са идеално средство да постигнем това. Те позволяват директен поток на данните между Вас като транспортен партньор и нас. Независимо дали използвате собствена или стандартна система за управление на транспорта - TMS (Transport Management System): С нашите интерфейси обменът на важни данни и информация е възможен директно - без никаква сложна обработка.

С безплатните API интерфейси нашите транспортни партньори получават всички необходими данни директно в собствената си ИТ система.

Какво представлява API?

API (Application Programming Interface) е стандартизиран интерфейс между две компютърни системи. С него се обменя важна транспортна информация между Вашата и нашата системи. Ръчните действия като изпращането /получаването на имейл или въвеждането на данни в собствената система вече не са необходими. Използването на API прави Вашето работно ежедневие по-ефективно.

Вашите предимства с API

С API ръчното въвеждане на важна информация, като номер на заявката, място за товарене и разтварване или вид на стоката остава в миналото. Чрез директния обмен на информация със системата на LKW WALTER, Вие, като транспортен партньор, печелите от информацията с едно натискане на бутона и при това пестите време и пари.
Цялата информация в реално време директно във Вашата система. Икономия на време: Автоматично изпращане на заявките за транспорт. По-висока ефективност: Освобождават се човешки ресурси. Намаляване на грешките при регистрирането на данни. Безплатен обмен на данни чрез нашия интерфейс API.

Нашите стратегически партньори

Ако изберете система за управление на транспорта от един от нашите стратегически партньори, то Вие автоматично* получавате API-връзка с LKW WALTER. Изборът на тук изброените партньори е малък, но нашата API-връзка може да се направи от всеки произволен доставчик. Ако вече имате система за управление на транспорта, обсъдете с Вашия доставчик връзката с LKW WALTER чрез API.

 

 

* Ние предоставяме данните в API безплатно. Вашият доставчик обаче може да изиска плащане за допълнителни разходи (например за еднократна интеграция).

Вие също получавате безплатен API интерфейс

Главното условие за интерфейса API е да сте активен транспортен партньор на LKW WALTER. Ако то е изпълнено, можете да заявите достъп директно при Вашия транспортен мениджър.

Ето как функционира той

Изпратете ни името и имейл адреса на лицето за контакт по техническите въпроси.
LKW WALTER активира извикването на данни. Получавате цялата необходима информация, включително техническа документация. Така всички предпазни мерки за вашия достъп са взети от наша страна.
Сега трябва само да интегрирате интерфейса API във Вашата собствена ИТ-система. Важно: Тази стъпка трябва да извършите Вие!
Моля, свържете се с Вашия транспортен мениджър в LKW WALTER.