We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
LKW WALTERS API-grensesnitt er unike muligheter til å gjøre transportdata og -informasjon tilgjengelige raskt og effektivt.

Bedre forbindelse med API-grensesnittene våre

Som transportpartner hos LKW WALTER drar du allerede i dag nytte av framtidens digitale standard. Vi har som mål å gjøre det daglige arbeidet i transportvesenet enklere og mer effektivt for alle. For å komme dit er de kostandsfrie API-grensesnittene våre et perfekt hjelpemiddel. Der flyter datastrømmen direkte mellom deg som transportpartner og oss. Uansett om du har utviklet ditt eget eller bruker et standard TMS (transportledelsessystem) gir grensesnittene våre deg mulighet for utveksling av viktig informasjon og data. Helt enkelt og uten tidkrevende prosedyrer.

Med de kostnadsfrie API-grensesnittene får alle transportpartnerne våre alle relevante transportdata rett inn i eget IT-system.

Hva er et API-grensesnitt?

Et API-grensesnitt (Application Programming Interface) er et standardisert grensesnitt mellom to computersystemer. Med grensesnitt mot LKW WALTER kan viktig transportinformasjon utveksles mellom deg og systemet vårt. Manuelle handlinger, som å sende e-poster eller innskriving av data i ditt eget system blir overflødig. Du får en rekke fordeler som bidrar til en enkelere hverdag.

Dine fordeler med et API-grensesnitt

Med et API-grensesnitt hører manuell innskriving av relevant informajsjon i systemet, som ordrenummer, laste- og lossepunkter eller typen vare, fortiden til. Den direkte datautvekslingen gir deg som transportpartner all informasjon med et tastetrykk og du sparer både tid og penger.
All informasjon i sanntid, rett i systemet ditt. Tidsbesparelse: Automatisk overføring av transportoppdrag. Høyere effektivitet: Personalressurser frigjøres. Unngår feil i datainnskrivingen. Gratis datautveksling via API-grensesnittet vårt.

Våre strategiske partnere

Hvis du bestemmer deg for et transportledelsessystem fra en av de strategiske partnerne våre, har du automatisk* APT-tilknytning til LKW WALTER med i leveringsomfanget. Listen viser et utvalg av partnere, men API-tilknytningen kan skje fra en hvilken som helst tilbyder. Hvis du allerede bruker et transportledelsessystem, bør du kontakte tilbyderen om APT-tilknytning til LKW WALTER.

 

 

* Tilgangen til data i API er kostnadsfri fra vår side. Det kan imidlertid oppstå kostnader hos tilbyderen (f.eks. engangsgebyr for tilknyting).

Slik får du også et kostnadsfritt API-grensesnitt

Forutsetningen for et API-grensesnitt er at du er en aktiv LKW WALTER transportpartner. Hvis det kravet er oppfylt kan du be om tilgang direkte hos din transportmanager.

Slik fungerer det

Send oss navnet og e-postadressen til den som er teknisk ansvarlig hos deg.
LKW WALTER frigir datahenting for deg. Du får all nødvendig informasjon - også hva det tekniske angår - og nettsiden vår står klar til å ta imot deg.
Nå gjenstår bare integrere API-grensensittet i ditt eget IT-system. Viktig: Dette punktet må du starte selv!
Ta kontakt med din ansvarlige transport manager hos LKW WALTER.