We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Vmesniki API podjetja LKW WALTER so idealno sredstvo za zagotovitev učinkovitosti in hitre razpoložljivosti transportnih podatkov in informacij.

Več povezljivosti z našimi vmesniki API

Kot transportni partner pri LKW WALTER pridobite danes že z digitalnim standardom prihodnosti. Naš cilj je, da vsakodnevno delo na področju transporta za vse udeležence oblikujemo v kar najbolj preprosti in učinkoviti obliki. Da bi to zagotovili je na voljo naše idealno sredstvo, naši brezplačni vmesniki API. Dovoljujejo neposreden pretok podatkov med vami kot transportnim partnerjem in nami. Ne glede na to ali uporabljate lasten razvit ali standarden sistem TMS (sistem za vodenje prevozov - Transport Management System): z našimi vmesniki je izmenjava pomembnih podatkov in informacij omogočena v neposredni obliki - povsem brez zamudnih dejavnosti izvedbe.

Z brezplačnimi vmesniki API prejmejo naši transportni partnerji vse pomembne transportne podatke neposredno v lasten sistem IT.

Kaj je vmesnik API?

Pri API (Application Programming Interface) gre za standardiziran vmesnik med dvema računalniškima sistemoma. Z vmesnikom LKW WALTER se pomembne transportne informacije izmenjujejo med vašim in našim sistemom. Ročni koraki, kot je uporaba elektronske pošte ali prevzem in vnos podatkov v lasten sistem, s tem niso več potrebni. S tem pridobimo številne prednosti za vas, ki bodo vaš delovnik naredile bolj učinkovit.

Vaše prednosti z vmesnikom API

Z vmesnikom API sodi vnos pomembnih informacij, kot je številka naročila, mesto nakladanja in mesto razkladanja ali vrsta blaga v lasten sistem, v preteklost. Z neposredno izmenjavo informacij s sitemom LKW WALTER pridobite kot transportni partner z informacijami, na voljo s pritiskom tipke in prihranite s tem veliko časa in denarja.
Vse informacije v realnem času neposredno v vašem sistemu. Prihranek časa: samodejen prenos transportnih naročil. Več učinkovitosti: sprostitev kadrovskih virov. Znižanje možnosti napak pri vnosu podatkov. Brezplačna izmenjava podatkov preko našega vmesnika API.

Naši strateški partnerji

Če se odločite za sistem vodenja prevozov z enim naših strateških partnerjev, boste imeli povezavo API z LKW WALTER standardno v obsegu dobave. Tukaj navedeni partnerji predstavljajo le majhen izbor, vendar lahko našo API povezavo izvede katerikoli ponudnik. Če že imate sistem vodenja prevozov, se obrnite na svojega ponudnika glede API povezave z LKW WALTER.

 

 

* Zagotavljanje podatkov v API poteka preko nas brezplačno. Lahko pa pride do dodatnih stroškov ponudnika (npr. za enkratno izdelavo).

Tako prejmete tudi naše brezplačne vmesnike API

Osnovni pogoj za vmesnik API je, da ste aktivni transportni partner podjetja LKW WALTER. Če je to izpolnjeno, potem lahko dostop zahtevate neposredno pri vašem transportnem managerju.

Tako deluje

Posredujte nam ime in elektronski naslov vašega sodelavca, odgovornega za tehnično področje.
LKW WALTER vas odobri za priklic podatkov. Prejmete vse potrebne informacije, vključno s tehnično dokumentacijo. S tem so na naši spletni strani opravljeni vsi ukrepi za vaš dostop.
Sedaj morate vmesnik API smo še vključiti v svoj lasten sistem IT. Pomembno: ta korak morate izvesti vi!
Prosimo, kontaktirajte vašega pristojnega vodja transporta pri LKW WALTER.