We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Interfejsy API firmy LKW WALTER to idealne narzędzie do efektywnego i szybkiego udostępniania danych i informacji o transporcie.

Lepsza łączność dzięki naszym interfejsom API

Jako partner transportowy firmy LKW WALTER już dzisiaj czerpią Państwo korzyści z cyfrowych standardów przyszłości. Naszym celem jest ułatwienie i zwiększenie efektywności pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w transport. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy idealne narzędzie, jakim są nasze bezpłatne interfejsy API. Umożliwiają one bezpośrednie przesyłanie danych pomiędzy partnerem transportowym i naszą firmą. Niezależnie od tego, czy używają Państwo własnego czy standardowego TMS (systemu zarządzania transportem): nasze interfejsy umożliwiają bezpośrednią wymianę ważnych danych i informacji - bez czasochłonnych czynności związanych z obsługą transakcji.

Dzięki naszym bezpłatnym interfejsom API nasi partnerzy transportowi otrzymują wszystkie istotne dane dotyczące transportu bezpośrednio do swojego systemu IT.

Czym jest interfejs API?

API (Application Programming Interface) to standardowy interfejs komunikacji pomiędzy systemami komputerowymi. Za pomocą interfejsu połączonego z LKW WALTER ważne informacje o transporcie mogą być przekazywane bezpośrednio pomiędzy systemem klienta i naszym. Nie ma już potrzeby wykonywania ręcznych czynności, takich jak wysyłanie e-maili lub przejmowanie oraz wprowadzanie danych do własnego systemu. Oferuje to Państwu liczne korzyści, ułatwiające codzienną pracę.

Państwa korzyści związane z interfejsem API

Dzięki interfejsowi API ręczne wprowadzanie do włąsnego systemu istotnych informacji, takich jak numer zlecenia, miejsce załadunku i rozładunku czy rodzaj towaru należy już do przeszłości. Dzięki bezpośredniej wymianie informacji z systemem LKW WALTER korzystają Państwo jako partner transportowy z tych informacji jednym kliknięciem, oszczędzając w ten sposób czas i koszty.
Wszystkie informacje bezpośrednio w Państwa systemie w czasie rzeczywistym. Oszczędność czasu: automatyczne przesyłanie zleceń transportowych. Większa wydajność: personel może być oddelegowany do innych zadań. Redukcja błędów przy wprowadzaniu danych. Bezpłatna wymiana danych za pomocą interfejsu API.

Nasi partnerzy strategiczni

Jeżeli wybiorą Państwo system zarządzania transportem jednego z naszych partnerów strategicznych, połączenie API z LKW WALTER otrzymają Państwo w standardzie*. Podani tutaj partnerzy stanowią jedynie niewielką część oferty, połączenie API może być wykonane przez dowolnego dostawcę. Jeżeli posiadają już Państwo system zarządzania transportem, mogą Państwo zapytać swojego dostawcę o udostępnienie połączenia API z LKW WALTER.

 

 

* Dane w API udostępniamy bezpłatnie. Mogą zostać naliczone jedynie dodatkowe koszty dostawcy (np. za jednorazowe utworzenie).

Jak otrzymać dostęp do bezpłatnego interfejsu API?

Podstawowym warunkiem korzystania z interfejsu API jest status aktywnego partnera transportowego firmy LKW WALTER. Jeżeli ten warunek jest spełniony, dostęp mogą Państwo zamówić bezpośrednio u swojego menedżera transportu.

Tak to działa

Należy przesłać nam nazwisko i adres e-mail Państwa pracownika odpowiedzialnego za sprawy techniczne.
LKW WALTER aktywuje dla Państwa wyświetlanie danych. Otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentacją techniczną. W ten sposób czynności po naszej stronie, mające na celu zapewnienie dostępu, zostają zakończone.
Teraz muszą Państwo jeszcze tylko wdrożyć interfejs API do własnego systemu IT. Ważne: Ten krok musi być zainicjowany z Państwa strony!
Proszę o kontakt z właściwym menedżerem transportu w LKW WALTER.