We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
API-gränssnitten från LKW WALTER är perfekta för att snabbt göra transportuppgifter och -information tillgängliga.

Fler anslutningsmöjligheter med våra API-gränssnitt

Som transportpartner hos LKW WALTER profiterar du redan idag på framtidens digitala standard. Vi har som mål att göra det dagliga arbetet i transportbranschen enklare och mer effektivt för alla parter. Våra kostnadsfria API-gränssnitt är perfekta för att uppnå detta. De möjliggör ett direkt dataflöde mellan oss och dig som transportpartner. Oavsett om du använder ett egenutvecklat eller ett standard TMS-system (Transport Management System): Våra gränssnitt möjliggör direkt kommunikation av viktiga data och information - utan komplicerade installationsåtgärder.

Med de kostnadsfria API-gränssnitten kan våra transportpartners få tillgång till alla relevanta transportuppgifter direkt via det egna IT-systemet.

Vad är ett API-gränssnitt?

Ett API (Application Programming Interface) är ett standardiserat gränssnitt mellan två datasystem. Genom gränssnittet till LKW WALTER kan viktig transportinformation kommuniceras direkt mellan ditt och vårt system. Manuella steg som att skicka e-post eller mottagande och inmatning av data i ditt egna systemet är därför inte längre nödvändiga. Detta innebär många fördelar för dig och gör din arbetsdag mer effektiv.

Dina fördelar med ett API-gränssnitt

Med ett API-gränssnitt hör manuell inmatning av relevant information i det egna systemet, som ordernummer, lastnings- och lossningsplats eller typ av vara, till det förgångna. Genom det direkta informationsutbytet med systemet från LKW WALTER profiterar du som transportpartner från information du får via ett knapptryck och sparar således både tid och pengar.
All information i realtid direkt i ditt system. Tidsbesparing: Automatisk överföring av transportordrar. Mer effektivitet: Personliga resurser frigörs. Mindre fel vid datainmatningen. Gratis dataöverföring via vårt API-gränssnitt.

Våra strategiska partners

Välj ett Transport Management-system från en av våra strategiska partners, så ingår API-anslutningen med LKW WALTER som standard*. De partners som står listade här utgör bara ett litet urval, men API-anslutningen kan utföras av valfri leverantör. Om du redan har ett Transport Management-system vänder du dig till din leverantör angående API-anslutning med LKW WALTER.

 

 

*Vi tillhandahåller alla data i API:n kostnadsfritt. Övriga kostnader från leverantören (t.ex. en engångskostnad för anslutningen) kan dock tillkomma.

Så får du tillgång till ett kostnadsfritt API-gränssnitt

Den grundläggande förutsättningen för att få tillgång till ett API-gränssnitt är att du är en aktiv transportpartner till LKW WALTER. Om det kriteriet är uppfyllt, kan du ansöka om åtkomst direkt hos din Transport Manager.

Så fungerar det

Skicka oss namnet på ditt företags tekniskt ansvariga medarbetare och hens e-postadress.
LKW WALTER ger dig sedan tillgång till datahämtning. Du får all nödvändig information inklusive teknisk dokumentation. Därefter är alla förebyggande åtgärder från vår sida klara och du kan logga in.
Nu behöver du bara integrera API-gränssnittet i ditt eget IT-system. Viktigt: Detta steg måste göras av dig!
Vänligen kontakta din transportmanager på LKW WALTER.