We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Rozhranie API od spoločnosti LKW WALTER je ideálnym prostriedkom na efektívne a rýchle poskytnutie prepravných údajov a informácií.

Viac konektivity prostredníctvom rozhrania API

Ako prepravný partner v spoločnosti LKW WALTER profitujete už dnes z digitálneho štandardu budúcnosti. Naším cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie každodennej práce v prepravnom odvetví pre všetkých zúčastnených. Na dosiahnutie toho je ideálnym prostriedkom naše bezplatné rozhranie API. Umožňuje priamy tok dát medzi Vami, ako prepravným partnerom a nami. Je jedno, či používate vlastným spôsobom vyvinutý štandard TMS (systém manažmentu prepravy): Vďaka nášmu systému je možná priama výmena dôležitých dát a informácií – úplne bez nákladných realizačných činností.

Vďaka nášmu bezplatnému rozhraniu API získajú naši prepravní partneri všetky relevantné prepravné údaje priamo do vlastného IT systému.

Čo je rozhranie API?

V prípade API (Application Programming Interface) ide o štandardizované rozhranie medzi dvoma počítačovými systémami. Prostredníctvom rozhrania k spoločnosti LKW WALTER sa vymieňajú dôležité informácie o preprave medzi Vaším a naším systémom. Manuálne kroky, ako zasielanie e-mailov alebo preberanie a zadávanie dát do vlastného systému už vďaka nemu nie sú potrebné. Na základe toho pre Vás vzniká množstvo výhod, ktoré zefektívnia Vašu každodennú prácu.

Vaše výhody s rozhraním API

S rozhraním API patrí ručné zadávanie relevantných informácií, akými sú číslo príkazu, miesto nakládky a vykládky alebo druh tovaru do vlastného systému do minulosti. Vďaka priamej výmene informácií so systémom od spoločnosti LKW WALTER profitujete ako prepravný partner z informácií na jeden klik a ušetríte tým veľa času a peňazí.
Všetky informácie v reálnom čase priamo do Vášho systému. Úspora času: Automatický prenos prepravných príkazov. Viac efektívnosti: Uvoľnenie personálnych zdrojov. Redukcia chýb pri zbere dát. Bezplatná výmena dát prostredníctvom nášho rozhrania API.

Prostredníctvom nášho rozhrania API môžete vyvolať tieto informácie

Naše rozhranie API môžete využívať aj v prípade, ak využívate systém, ktorý ste si vyvinuli sami alebo pracujete s komerčným systémom manažmentu prepravy. Vďaka tomu máte priamy prístup na nasledujúce dáta a ešte omnoho viac:

 

  • Číslo prepravného príkazu
  • Miesto nakládky + dátum nakládky
  • Miesto vykládky + dátum vykládky
  • Tovar + hmotnosť
  • Železničné a trajektové terminály
  • Zadisponované ŠPZ
LKW WALTER

Takto získate aj Vy naše bezplatné rozhranie API

Základným predpokladom pre rozhranie API je, aby ste boli aktívnym prepravným partnerom spoločnosti LKW WALTER. Ak je to splnené, môžete požiadať o prístup prostredníctvom našej burzy nakládok LOADS TODAY alebo priamo u Vášho manažéra prepravy.

Takto to funguje

Poskytnite nám mená a e-mailové adresy Vašich zamestnancov, ktorí sú zodpovední za technické záležitosti.
Spoločnosť LKW WALTER Vám schváli sťahovanie dát. Získate všetky potrebné informácie, vrátane technickej dokumentácie. Týmto sú z našej strany vybavené všetky opatrenia, ktoré sa týkajú Vášho prístupu.
Teraz musíte rozhranie API už iba integrovať do vlastného IT systému. Dôležité: Tento krok musíte vykonať!
Kontaktujte prosím svojho príslušného manažéra prepravy u LKW WALTER.