We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Rozhrania API od spoločnosti LKW WALTER sú ideálnym prostriedkom na efektívne a rýchle poskytnutie prepravných údajov.

Viac konektivity s našimi rozhraniami API

Ako prepravný partner v spoločnosti LKW WALTER profitujete už dnes z digitálneho štandardu budúcnosti. Naším cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie každodennej práce v prepravnom odvetví pre všetkých zúčastnených. Na dosiahnutie toho sú ideálnym prostriedkom naše bezplatné rozhrania API. Umožňujú priamy tok dát medzi Vami ako prepravným partnerom a nami. Je jedno, či používate vlastným spôsobom vyvinutý štandard TMS (systém manažmentu prepravy): Vďaka našim rozhraniam je možná priama výmena dôležitých dát a informácií – úplne bez nákladných realizačných činností.

Vďaka našim bezplatným rozhraniam API získajú naši prepravní partneri všetky relevantné prepravné údaje priamo do vlastného IT systému.

Čo je rozhranie API?

V prípade API (Application Programming Interface) ide o štandardizované rozhranie medzi dvoma počítačovými systémami. Prostredníctvom rozhrania k spoločnosti LKW WALTER sa vymieňajú dôležité informácie o preprave medzi Vaším a naším systémom. Manuálne kroky, ako zasielanie e-mailov alebo preberanie a zadávanie dát do vlastného systému už vďaka nemu nie sú potrebné. Na základe toho pre Vás vzniká množstvo výhod, ktoré zefektívnia Vašu každodennú prácu.

Vaše výhody s rozhraním API

S rozhraním API patrí ručné zadávanie relevantných informácií, akými sú číslo príkazu, miesto nakládky a vykládky alebo druh tovaru do vlastného systému do minulosti. Vďaka priamej výmene informácií so systémom od spoločnosti LKW WALTER profitujete ako prepravný partner z informácií na jeden klik a ušetríte tým veľa času a peňazí.
Všetky informácie v reálnom čase priamo do Vášho systému. Úspora času: Automatický prenos prepravných príkazov. Viac efektívnosti: Uvoľnenie personálnych zdrojov. Redukcia chýb pri zbere dát. Bezplatná výmena dát prostredníctvom nášho rozhrania API.

Naši strategickí partneri

Ak sa rozhodnete pre systém manažmentu prepravy od jedného z našich strategických partnerov, budete mat napojenie na API spoločnosti LKW WALTER štandardne* v rozsahu dodávky. Tu uvedený zoznam partnerov predstavuje malý výber, avšak naše napojenie na API môže vykonať ľubovoľný poskytovateľ. Ak už máte systém manažmentu prepravy, oslovte Vášho poskytovateľa ohľadne napojenia na API so spoločnosťou LKW WALTER.

 

 

* Poskytovanie dát v API je z našej strany bezplatné. Môžu vsak vzniknúť dodatočné náklady zo strany poskytovateľa (napr. za jednorazové vytvorenie napojenia).

Takto získate aj Vy bezplatné rozhranie API

Základným predpokladom pre rozhranie API je, aby ste boli aktívnym prepravným partnerom spoločnosti LKW WALTER. Ak je to splnené, môžete požiadať o prístup priamo i Vášho manažéra prepravy.

Takto to funguje

Poskytnite nám meno a e-mailovú adresu Vášho zamestnanca, ktorý je zodpovedný za technické záležitosti.
Spoločnosť LKW WALTER Vám schváli sťahovanie dát. Získate všetky potrebné informácie, vrátane technickej dokumentácie. Týmto sú z našej strany vybavené všetky opatrenia, ktoré sa týkajú Vášho prístupu.
Teraz musíte rozhranie API už iba integrovať do vlastného IT systému. Dôležité: Tento krok musíte vykonať!
Kontaktujte prosím svojho príslušného manažéra prepravy u LKW WALTER.