We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
LKW WALTERS API-grensesnitt er en unik mulighet til å gjøre transportdata og -informasjon tilgjengelige raskt og effektivt.

Bedre forbindelse med API-grensesnittet

Som transportpartner hos LKW WALTER drar du allerede i dag nytte av framtidens digitale standard. Vi har som mål å gjøre det daglige arbeidet i transportvesenet enklere og mer effektivt for alle. For å komme dit er det kostandsfrie API-grensesnittet vårt et perfekt hjelpemiddel. Der flyter datastrømmen direkte mellom deg som transportpartner og oss. Uansett om du har utviklet ditt eget eller bruker et standard TMS (transportledelsessystem) gir grensesnittet vårt deg mulighet for utveksling av viktig informasjon og data. Helt enkelt og uten tidkrevende prosedyrer.

Med det kostnadsfrie API-grensesnittet får alle transportpartnerne våre alle relevante transportdata rett inn i eget IT-system.

Hva er et API-grensesnitt?

Et API-grensesnitt (Application Programming Interface) er et standardisert grensesnitt mellom to computersystemer. Med grensesnitt mot LKW WALTER kan viktig transportinformasjon utveksles mellom deg og systemet vårt. Manuelle handlinger, som å sende e-poster eller innskriving av data i ditt eget system blir overflødig. Du får en rekke fordeler som bidrar til en enkelere hverdag.

Dine fordeler med et API-grensesnitt

Med et API-grensesnitt hører manuell innskriving av relevant informajsjon i systemet, som ordrenummer, laste- og lossepunkter eller typen vare, fortiden til. Den direkte datautvekslingen gir deg som transportpartner all informasjon med et tastetrykk og du sparer både tid og penger.
All informasjon i sanntid, rett i systemet ditt. Tidsbesparelse: Automatisk overføring av transportoppdrag. Høyere effektivitet: Personalressurser frigjøres. Unngår feil i datainnskrivingen. Gratis datautveksling via API-grensesnittet vårt.

Denne informasjonen finner du med API-grensesnitet vårt

Du kan bruke API-grensesnittet uansett hvilken teknisk løsning du har hos deg - egentuviklet eller et kommersielt transportledelsessystem. Du får direkte tilgang til disse opplysningene:

 

  • Ordrenummer
  • Lastested + lastedato
  • Lossested + lossedato
  • Vare + vekt
  • Tog- og fergeterminaler
  • Registreringsnumre til disposisjon
LKW WALTER

Slik får du også det kostnadsfrie API-grensesnitet vårt

Forutsetningen for et API-grensesnitt er at du er en aktiv LKW WALTER transportpartner. Hvis det kravet er oppfylt kan du be om tilgang direkte hos din transportmanager.

Slik fungerer det

Send oss navnet og e-postadressen til den som er teknisk ansvarlig hos deg.
LKW WALTER frigir datahenting for deg. Du får all nødvendig informasjon - også hva det tekniske angår - og nettsiden vår står klar til å ta imot deg.
Nå gjenstår bare integrere API-grensensittet i ditt eget IT-system. Viktig: Dette punktet må du starte selv!
Ta kontakt med din ansvarlige transport manager hos LKW WALTER.