We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Interfejs API firmy LKW WALTER to idealne narzędzie do efektywnego i szybkiego udostępniania danych i informacji o transporcie.

Lepsza łączność dzięki interfejsowi API

Jako partner transportowy firmy LKW WALTER odnoszą Państwo już dzisiaj korzyści z cyfrowych standardów przyszłości. Naszym celem jest ułatwienie i zwiększenie efektywności pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w transport. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy idealne narzędzie, jakim jest nasz bezpłatny interfejs API. Umożliwia on bezpośrednie przesyłanie danych pomiędzy partnerem transportowym i naszą firmą. Niezależnie od tego, czy używają Państwo własnego czy standardowego TMS (systemu zarządzania transportem): nasz interfejs umożliwia bezpośrednią wymianę ważnych danych i informacji - bez czasochłonnych czynności związanych z obsługą transakcji.

Dzięki naszemu bezpłatnemu interfejsowi API nasi partnerzy transportowi otrzymują wszystkie istotne dane dotyczące transportu bezpośrednio do swojego systemu IT.

Czym jest interfejs API?

API (Application Programming Interface) to standardowy interfejs komunikacji pomiędzy systemami komputerowymi. Za pomocą interfejsu połączonego z LKW WALTER ważne informacje o transporcie mogą być przekazywane bezpośrednio pomiędzy systemem klienta i naszym. Nie ma już potrzeby wykonywania ręcznych czynności, takich jak wysyłanie e-maili lub przejmowanie oraz wprowadzanie danych do własnego systemu. Oferuje to Państwu liczne korzyści, ułatwiające codzienną pracę.

Państwa korzyści związane z interfejsem API

Dzięki interfejsowi API ręczne wprowadzanie do włąsnego systemu istotnych informacji, takich jak numer zlecenia, miejsce załadunku i rozładunku czy rodzaj towaru należy już do przeszłości. Dzięki bezpośredniej wymianie informacji z systemem LKW WALTER korzystają Państwo jako partner transportowy z tych informacji jednym kliknięciem, oszczędzając w ten sposób czas i koszty.
Wszystkie informacje bezpośrednio w Państwa systemie w czasie rzeczywistym. Oszczędność czasu: automatyczne przesyłanie zleceń transportowych. Większa wydajność: personel może być oddelegowany do innych zadań. Redukcja błędów przy wprowadzaniu danych. Bezpłatna wymiana danych za pomocą interfejsu API.

Informacje te można wyświetlić przy użyciu naszego interfejsu API

Z naszego interfejsu API mogą Panstwo korzystać niezależnie od tego, czy używają Państwo własnego systemu czy komercyjnego systemu zarządzania transportem. Dzięki temu otrzymują Państwo bezpośredni dostęp do poniższych i wielu innych danych:

 

  • Numer zlecenia
  • Miejsce załadunku + data załadunku
  • Miejsce rozładunku + data rozładunku
  • Towar + waga
  • Terminale kolejowe i promowe
  • Zadysponowane numery rejestracyjne
LKW WALTER

Jak otrzymać dostęp do naszego bezpłatnego interfejsu API?

Podstawowym warunkiem korzystania z interfejsu API jest status aktywnego partnera transportowego firmy LKW WALTER. Jeżeli ten warunek jest spełniony, dostęp mogą Państwo zamówić bezpośrednio u swojego menedżera transportu.

Tak to działa

Należy przesłać nam nazwisko i adres e-mail Państwa pracownika odpowiedzialnego za sprawy techniczne.
LKW WALTER aktywuje dla Państwa wyświetlanie danych. Otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentacją techniczną. W ten sposób czynności po naszej stronie, mające na celu zapewnienie dostępu, zostają zakończone.
Teraz muszą Państwo jeszcze tylko wdrożyć interfejs API do własnego systemu IT. Ważne: Ten krok musi być zainicjowany z Państwa strony!
Proszę o kontakt z właściwym menedżerem transportu w LKW WALTER.