We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Kontor Wiener Neudorf – LKW WALTER

Internasjonal spedisjon LKW WALTER

Spedisjon LKW WALTER er en internasjonal transportorganisasjon som spesialiserer seg på Fullbiltransport på vei og i kombinert trafikk.

Gode grunner som taler for LKW WALTER

  • Med oss har dere en speditør for transporter i hele Europa og til og fra Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika.
  • Vi tilbyr personlig og kompetent hjelp på alle europeiske språk - transportlogistikk på toppnivå.
  • Intelligente progammer for transportplanlegging og telematikksystemer gjør at vi transporterer effektivt og miløjvennlig.