We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-Ledelse

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Det integrerte ledelsessystemet samler alle prosesser, metoder og instrumenter i én enhetlig struktur, som er nødvendig for å kunne fylle alle oppgavene som finnes på områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

I HMSK-ledelsen sitter også medarbeidere fra transportpartner-systemet, som ivaretar områdeovergripende oppgaver direkte, uten mellomledd.

Vår historiske tidslinje

For mer enn 25 år siden startet vi det kvalitetsstyringssystemet som er grunnlaget for dagens HMSK.
1990 
Vi starter arbeidet med et kvalitetsstyringssystem 

1992 
Vi får ISO 9002:1987-sertifisering 

1995 
Starten på bedriftens miljøstyringssystem 

1996 
Implementering av et Helse og Sikkerhet-system 

1997 
SQAS-godkjenning (EU: Safety and Quality Assessment for Sustainability)) 

2000 
Utvikling av det omfattende transportpartner-management systemet; transportpartnerne integreres i styringssystemene våre 

2004 
Vi underskriver "European Road Safety Charter" 

2005 
Vi legger sammen områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet til et integrert styringssystem - et såkalt HMSK-system - og oppnevner en egen HMSK-ledergruppe.

2008
Vernetiltak (security) innlemmes i bedriftens HMSK-system (helse, miljø, sikkerhet, vern, kvalitet) 

2009
Vi slutter oss til det europeiske initiativet om bærekraftig drift, "Responsible Care" 

2010
AEO-F sertifisering (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Startskudd for "Suksess gjennom kvalitet" - et initiativ som omfatter hele gruppen 

2012
I samarbeid med DEKRA setter vi fart på sjåføropplæringen i kombinert trafikk (FIT) med fokus på service, sikkerhet, lastsikring 

2013
Vi implementerer etiske retningslinjer 

2014
Vår CSR-performance ("Silver Level") vurderes for første gang av den globale CSR-plattformen ECOVADIS. 

2015
Utarbeidelse og kontroll av et HACCP-konsept (Hazard Analysis and Critical Control Points) for transport av emballerte næringsmidler. 

2016
Sertifisering av miljøstyringssystemet iht. ISO 14001 

2018
CSR-Performance vurdering „GOLD Level“ fra ECOVADIS
ISO-sertifikat
SHEQ-Report
SHEQ-Report
ISO-sertifikat

Vår grunnleggers motto

"Vårt mål er å kunne tilfredsstille våre kunders ønsker og behov på en bedre måte enn det våre konkurrenter kan."

HMSL-ledelsens oppgaver

Oppgavene til HMSL-ledelsen hos LKW WALTER er både krevende og varierte:

 

 • Møter med konsernledelsen hver 6. måned
 • Saksavhengig deltagelse på møter med ledelsen i frakt- og salgsavdelingene
 • Månedlige møter i HMSK-ledergruppen
 • Organisering og gjennomføring av fagkurs og workshops
 • Coaching av medarbeidere
 • Organisering og gjennomføring av internkontroll
 • Eksterne audits (kunder og organisasjoner)
 • Risikostyring: Analyse av hendelser, utvikling av forebyggende tiltak.
 • Støtte til tansportpartner-ledelsen
 • Koordinering av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Resertifisering av styringssystemene
 • Help-desk i nødsituasjoner
 • Planlegging, gjennomføring og kontroll av relaterte prosjekter (f.eks. oppbygning av sceurity-ledelse; vernetiltak), innlemmelse av andre Shared Services
 • Deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper (harmonisering av normer, utvikling og forbedring av standarder osv.)

Erklæringer fra bedriftsledelsen

Samarbeid med organisasjoner

LKW WALTER er involvert i utallige arbeidsgrupper knyttet til internasjonale organisasjoner og har som mål å utvikle felles standarder for sikkerhet, helse, miljø og kvalitetssikring i hele Europa.